Výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2018/2019

Zápis 1.třída.doc

Přijímací zkoušky na SŠ ve školním roce 2017-18

Termín přijímacího řízení u oborů s talentovou zkouškou vyhlásí ředitelé škol do 31. 10. 2017.

Přihlášky na obory s talentovou zkouškou je potřeba odevzdat do 30. 11. 2017.

Přijímací zkoušky na obory s talentovými zkouškami se musí konat mezi 2. – 15. lednem 2018, na konzervatoře mezi 15. – 31. lednem 2018.

Termíny přijímacích zkoušek na ostatní SŠ musí jejich ředitelé vyhlásit do 31. 1. 2018.

Přihlášky na SŠ bez talentové zkoušky je potřeba odevzdat do 1. 3. 2018.

Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté maturitní obory se budou konat 12. a 16. dubna 2018.

Své vlastní přijímací zkoušky mohou školy uspořádat od 12. do 28. dubna 2018.

Přijímací řízení na učební obory s výučním listem a závěrečnou zkouškou bude probíhat od 22. do 30. dubna 2018. Zde přijímací zkouška neprobíhá, pouze se stanoví pořadí přijatých uchazečů podle výsledků vzdělávání na ZŠ a na soutěžích.

Cermat (zpracovává výsledky přijímacích zkoušek na čtyřleté obory s maturitou) výsledky jednotné přijímací zkoušky zpřístupní ředitelům SŠ 27. 4. 2018 a ředitelé pak do dvou dnů (tedy 2. 5. 2018 )  musí zveřejnit výsledky celého přijímacího řízení a seznam přijatých.

                                                                                                             Mgr. J. Straškrábová

 

 

Školní rok 2017/2018

Časové rozložení vyučovacích hodin

1. hodina   7,50 - 8,35

2. hodina   8,45 - 9,30

3. hodina   9,50 - 10,35

4. hodina   10,45 - 11,30

5. hodina   11,40 - 12,25

6. hodina   12,35 - 13,20

Odpolední vyučování 14,00 - 14,45

Prosíme rodiče, aby využívali pro vyřizování svých záležitostí přestávky. Děkujeme.

--------------------------------------------------------------------------------

I v tomto školním roce vybíráme:

NA KROUŽKY: 200,- Kč na každé pololetí (nezáleží na tom, do kolika kroužků dítě chodí)

NA POMŮCKY: 200,- na celý školní rok

Vše uhraďte do 31. října 2017

Spolupracujeme s MAS Lednicko-valtický areál, z. s.

https://www.map-breclavsko.cz/


BŘECLAVSKÝ FORTEL

9. 11. 2017 od 8,30 do 17,00 hodin se pod názvem Břeclavský fortel v Domě školství v břeclavi uskuteční tradiční přehlídka firem z našeho okolí. Firmy zde budou zájemcům poskytovat informace o pracovních příležitostech. Akce je určena jak pro žáky školy (žáci 8. a 9. ročníku se jí v rámci vyučování zúčastní), ale i pro širokou veřejnost. Bližší informce najdete na přiloženém plakátu:  Plakát fortel.pdf (24364120)