Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy - 2020 - 2021

 

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Mimořádné opatření.docx

V souvislosti se šířením nákazy koronaviru rozhodl ředitel školy po dohodě se zřizovatelem o úplném uzavření školy.

Ve škole mohou probíhat pouze práce související s technickým provozem školních budov.

V nutných případech využijte emailový kontakt zslednice@zslednice.cz, případně telefon 774 716 370.

 

 ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

 

Změny v telefonních číslech Základní školy Lednice

Od 1.12.2019 platí nová telefonní čísla

 

774 716 370   sekretariát školy

774 716 371    ředitel školy

774 716 372    zástupkyně ředitele školy

774 716 373    budova 510 - sborovna 2.st ZŠ  (4. – 9. roč.), ŠD I. Toncrová

774 716 374    budova 365 - 1.st. ZŠ dolní chodba (1.A, 1.B), ŠD Z. Zifčáková

774 716 375    budova 365 - 1.st. ZŠ horní chodba (2.A, 3.A,3.B), ŠD.Škamradová

774 716 376    školní kuchyně

774 716 377    vedoucí školní jídelny

774 716 378    školník

 

 

Školní rok 2019/2020

Časové rozložení vyučovacích hodin

1. hodina   7,50 - 8,35

2. hodina   8,45 - 9,30

3. hodina   9,50 - 10,35

4. hodina   10,45 - 11,30

5. hodina   11,40 - 12,25

6. hodina   12,35 - 13,20

Odpolední vyučování 14,00 - 14,45

Prosíme rodiče, aby využívali pro vyřizování svých záležitostí přestávky. Děkujeme.

--------------------------------------------------------------------------------

I v tomto školním roce vybíráme:

NA KROUŽKY: 300,- Kč na každé pololetí (nezáleží na tom, do kolika kroužků dítě chodí) - na 1. pololetí do konce října 2019

NA POMŮCKY: 300,- na celý školní rok

- uhradit do konce října 2019

Spolupracujeme s MAS Lednicko-valtický areál, z. s.

https://www.map-breclavsko.cz/