Aktivity školy

Pokračujte ve výběru školního roku, v němž aktivita proběhla.

Aktivitami myslíme soutěže, exkurze, koncerty, výstavy, projekty a další zajímavé součásti výuky na naší škole. Naleznete zde také konkrétní činnosti kroužků a nepovinných předmětů a umístění našich žáků v různých soutěžích a přehlídkách.