Různé jinde nezařazené

Mladí zdravotníci vítězí

20.05.2010 13:03
            Na základní škole pracují již mnoho let kroužky Mladého zdravotníka, v nich se žáci prvního a druhého stupně seznamují se základy první pomoci jak po teoretické tak po praktické stránce. Učí se obvazovou techniku,...

Sběr starého papíru

29.04.2010 14:01
Sběr starého papíru v Lednici  Dne 28.4.2010 vyhlásila Základní škola v Lednici soutěž ve sběru papíru. Mladším žákům sváželi papír rodiče, starší si ho vozili sami, deváťáci ho sbírali po ulicích, ptali se lidí a chodili do obchodů a firem. Vybralo se zhruba 9 tun novin, různých letáků,...

Mladí zdravotníci školili spolužáky

20.04.2010 14:56
             Již druhým rokem navštěvují Dominik Durna, Dominik Laštůvka, Monika Pšurná, Jakub Tuček a Libor Holešinský zdravotní kroužek. Vloni na jaře se účastnili okresního kola zdravotní soutěže a umístili se na 4. místě. Protože...

Školení trenérů

10.12.2009 08:07
    V listopadu a prosinci probíhá v učebnách naší školy školení trenérů softbalu z celé republiky. Součástí školení je i zdravověda. Vedoucí školení, šéftrenér reprezentace, nás požádal o sehnání lektora na toto školení. Tohoto úkolu se ujala paní učitelka Mandíková,...

Mikuláš 2009

04.12.2009 13:47
    Začátek prosince se, už několik let, pro skupinu několika osmáků a deváťáků nese ve znamení čertovského řádění. Ani letos tomu nebylo jinak.  Dva kluci a čtyři děvčata se převlékli za čerty a anděle, pochopitelně nechyběl ani Mikuláš a vyrazili  na „národku“ pak do...