Soutěže, olympiády

Střelecká soutěž

25.06.2011 18:58
V pátek 19. 5. se dvacet vybraných žáků naší školy, kteří se umístili na prvních místech ve „Sportovědomixu“a také ve sběru papíru a hliníku zúčastnilo střelecké soutěže „O pohár starosty obce“. Soutěžilo se ve dvou kolech, do druhého kola postoupilo 6 finalistů, z nichž nejlepšího...

Dětský den na ZŠ Komenského v Poštorné – 3.6.2011

14.06.2011 19:20
 I v letošním roce se vybraní žáci naší školy zúčastnili „Dětského dne“ na ZŠ Komenského v Poštorné. Soutěžilo se v těchto disciplínách – skok do dálky, vytrvalostní běh, štafeta, přehazovaná a fotbal, kde žáci naší školy vzorně reprezentovali – viz. tabulka výsledků (jedna...

Mladí zdravotníci opět soutěžili

14.06.2011 06:51
   Celý školní rok navštěvuje 11 mladších a 8 starších žáků a žákyň zdravotní kroužky. Žáci 4. a 5. ročníku navštěvují  svůj  kroužek na 1. stupni ZŠ Lednice. Děvčata a jeden chlapec 6. až 9. ročníku se schází na 2. stupni. Také letos se naučili obvazovou techniku, ošetřování...

Soutěže, olympiády

Matematický Klokan 2011

Každoročně se všichni žáci naší školy účastní mezinárodní matematické soutěže Klokan. Žáci v jeden den na celém světě řeší 24 matematických úkolů z oblasti logiky, prostorové orientace, geometrie v rovině a aritmetiky.
Každý úkol má 5 nabízených odpovědí, z nichž pouze jediná je správná. Na vyřešení všech zadaných příkladů mají žáci 60 minut. Děti 2. až 9. ročníku jsou rozděleni do čtyř věkových kategorií.

V kategorii Benjamín (2. a 3. třída) zvítězil Jan Dohnalík ze 3. třídy.

V kategorii Klokánek (4. a 5. třída) byl vítězem čtvrťák Jan Čuda.

V kategorii Klokan (6. a 7. třída) získal nejvyšší počet bodů Silvestr Láník ze 7. B.

V kategorii Kadet (8. a 9. ročník) zvítězila žačka 8. B Gabriela Kadidlová. Gábina v porovnání s 896 žáky jihomoravských škol obsadila ziskem 73 bodů ze
120 možných 13. místo, což bylo nejlepší umístění našich žáků ze všech kategorií v rámci kraje.                      Jana Straškrábová

Pythagoriáda

           V měsíci březnu probíhalo školní kolo šestnáctého ročníku této populární matematické soutěže. Žáci řeší 15 netradičních slovních úloh. Úlohy nejsou testového typu, a tak nezbývá, než řešení samostatně vymyslet. Úspěšným řešitelem se stává každý žák, který správně vyřeší nejméně 10 úloh. Školního kola se účastnilo 100 žáků 6., 7. a letos poprvé také 8. ročníku.

     Jedinou úspěšnou řešitelkou se stala Gábina Kadidlová z 8. B a postoupila do okresního kola. Zde obsadila vynikající 2. místo, když správně vyřešila 14 úloh. Tímto bodovým ziskem se nominovala do krajského kola, které proběhlo 28. 4. 2011 v Brně a Gábina zde opět neztratila hlavu. Mezi 35 soupeři obsadila krásné 6. místo. 

        Mnozí studenti gymnázií by jí její talent, motivaci a úsilí k dobrým výsledkům mohli jen závidět.                    Jana Straškrábová