Projekt – Volím si střední školu

Na volbu povolání a výběr správné střední školy se žáci systematicky připravují již od 7. ročníku. Tomuto tématu se žáci 7. ročníku věnují v hodinách občanské a rodinné výchovy, předmět pracovní činnosti v 8. ročníku je zaměřen ve svém obsahu pouze na tuto problematiku. V 9. ročníku se profesní orientaci věnují opět v hodinách Občanské a rodinné výchovy.

            Žáci 8. ročníku celý rok pracují na projektu „Volím si střední školu“. Seznamují se s nabídkou učebních a studijních oborů středních škol, chodí na exkurze do různých provozů a podniků, besedují s bývalými absolventy, kteří jim předávají informace a osobní zkušenosti se studiem na SŠ, učí se vyhledávat a zpracovávat informace o SŠ. Součástí projektu je i beseda na Úřadu práce v Břeclavi. Zde se žáci seznámí s činností úřadu, zjistí o jaké absolventy SŠ je v praxi a regionu zájem a dozví se informace o různých profesích. Všechny takto získané znalosti potom na závěr 8. ročníku zpracují do informačního materiálu o jimi preferované střední škole a s jeho pomocí prezentují „svoji“ školu před ostatními spolužáky.

                                   Test volby povolání

Pomůckou pro žáky základních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký studijní obor si vybrat nebo kam se vydat ve své další profesní orientaci, je test volby povolání. Žáci, učitelé a jejich rodiče mohou zjišťovat své schopnosti a nalézt oblasti, ve kterých jsou dobří a na rozvoj kterých je potřeba se zaměřit. Server www.proskoly.cz obsahuje test volby povolání, testy dětských schopností a testy pro nejmenší.

Test volby povolání je určen žákům základních škol starším 13-ti let, kteří stojí před rozhodováním o své další studijní a profesní dráze. Test pomůže zjistit nejen to, na co se hodíte a pro co máte vlohy, ale také co vás baví, o čem sníte a které činnosti preferujete ve volném čase. Tento test je unikátní v tom, že přináší možnost paralelního testu pro rodiče, učitele i přátele, jehož výsledek pak umožní získat o sobě další informace a uvědomit si, jak mě vnímá moje okolí.

Výsledkem testu je kód složený z jednotlivých zájmových oblastí a k tomu odpovídající doporučení povolání, která by mohla zjištěným oblastem odpovídat. Tento model kategorizuje lidi do šesti základních typů viz tabulka níže. Každého jedince je možné charakterizovat jedním typem nebo kombinací těchto typů.

 

R         Realistický      -  technický, praktický

I          Investigativní  - analytický, vědecko - výzkumný

A         Umělecký       - tvořivý

S         Společenský    - sociální, idealistický, emfatický

E         Ekonomický     - podnikavý, iniciativní

C         Cizelující         - spořádaný, konvenční, konzervativní

 

Výsledek testu je proto třeba s žákem projít a pomoci mu zorientovat se v tom, co mu výsledek testu říká.

Výchovná poradkyně Mgr. Jana Straškrábová

Fotogalerie: Volba povolání