Beseda s gynekologem

Součástí předmětu Výchova ke zdraví je i sexuální výchova. A kdo by žákům tuto problematiku nejlépe vysvětlil? No přece odborník! Proto jsem pozvala do školy Mudr. Evu Klimovičovou, gynekoložku, která žákům devátého ročníku vše krásně vysvětlila, odpověděla na zvídavé otázky a pozvala děvčata do své ambulance. Z přiložených fotografií je jasné, jak se tam dívky cítily! Tato beseda s paní doktorkou se u nás ve škole už stala tradicí. Určitě v ní budeme pokračovat i v následujících letech.

                                                Mgr. Miloslava Mandíková

Beseda s gynekologem

Etické dílny

V rámci preventivního  programu  Etické dílny byl nabídnut pro žáky naší školy cyklus tvořivých dílen, které mají 8 – 15letým dětem pomoci položit mravní základ pro jejich každodenní rozhodování. Dnešní mladá generace hledá odpovědi na své otázky a rady, jak čelit svým problémům, avšak snadno dostupná řešení na internetu, v bulvárních časopisech a televizi často nenabízejí. Proto byla pro žáky 3. – 5. tříd vybrána tato témata:   

– jak překonat starosti ve škole        
– jak správně nakládat s penězi        
– jak správně využívat počítač a televizi    
Prezentace programu proběhla 12. 3. a 19. 3. V dubnu budou následovat další dílny pro žáky II. stupně. V etických dílnách byly lektory velmi kvalitně zpracované  audio-vizuální materiály, interaktivní program vtahoval žáky do diskuse a umožňoval jim vyjadřovat své názory a postoje k dané problematice.  
 

Fotogalerie: Etické dílny

Beseda s Jiřím Márou o Africe

V listopadu jsme s paní Ninou Vališovou z místní lednické knihovny uspořádali zeměpisnou besedu o Africe. Přijel za námi pan Jiří Mára, který jezdí i se svým tělesně postiženým synem po světě, aby dokázal, že i na vozíku se dá cestovat. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Žáci se lépe seznámili s krajinou, zvířaty a kulturou Namibie, Botswany a Jihoafrické republiky. Paní knihovnice připravila pro žáky test z této přednášky a vítězové obdrží cestopisné knihy od Jiřího Máry.  

                                                                                    Mgr. D. Košťálová                                                                                                                                                       

Beseda o Africe

Interaktivní workshop „Češtinou proti xenofobii"

Nezisková organizace SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty) je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je poskytování pomoci uprchlíkům a dalším kategoriím cizinců přicházejících do České republiky. Ta pořádá pro základní školy interaktivní workshopy. Cílem těchto workshopů je naučit žáky kriticky vnímat a zpracovávat podněty přijímané z médií, zaměřit se na sociální média, jejich nebezpečí a využití pro pozitivní změnu.  

Tento workshop absolvovali žáci devátých ročníků. Tady jsou reakce některých z nich.                                (Mgr. M. Mandíková)

Přednáška se mi líbila. Už vím, čemu můžu a nemůžu věřit ve zprávách a různých médiích

Petr Suchánek, 9. B

Líbila se mi na přednášce spousta her a hlavně tichá pošta. Dozvěděla jsem se, co je xenofobie, a spoustu jiných věcí.

Kateřina Vargová, 9. B

Workshop se mi líbil. Nejzajímavější bylo, když jsme zjistili, že média, když nemají dostatek informací nebo když něco neznají, tak to očerňují. 

Dominika Zugarová, 9. B

Ze začátku se mi to moc nelíbilo, ale jak jsme začali hrát ty hry, tak mě to začalo zajímat. Akorát bych příště vynechal to psaní.

Vojtěch Kresničer, 9. B

Dozvěděli jsme se, že nemáme věřit všemu, co uslyšíme nebo uvidíme v televizi a jiných sdělovacích prostředcích, ale radši si máme nejdřív zjistit, jak to vlastně je.

Aneta Redková, 9. A

Začátek se mi nelíbil, ale až se začaly hrát hr,y tak už se to dalo. Dozvěděl jsem se hodně nových věcí.

František Bartošík, 9. B

Mohlo to být  zábavnější. Ale naučili nás mnoho různých věcí, o kterých alespoň v životě uslyšíme. Myslím si, že je dobré pomáhat lidem, kteří přicestují k nám do České republiky.

Jakub Šlichta, 9.B

Mně se to líbilo celkově vše, bylo to zajímavé a poučné, jsem rád, že jsme to mohli lépe poznat. Nebudu to hanit, jak některá media.

Jan Svoboda, 9. A

Líbilo se mi, že jsme zjistili, jak média překreslují pravdu, aby to lidi víc zaujalo.

Karolína Pšurná, 9.A

Na workshopu jsme si povídali o xenofobii a rasismu. Líbila se mi hra Tichá pošta. Bylo to zábavné i zajímavé.                                                                        Marcela Podrazilová, 9. A

Nejvíce se mi líbila ta Tichá pošta. I ty články, které jsme měli popsat. Prezentaci měli hezky udělanou. Ještě kdyby tak kluci neotravovali. Jinak se mi to líbilo všechno.

Kristýna Fialová, 9. A

 

 

Čas proměn“ – program pro děvčata 6. ročníku

Společnost MP promotion s.r.o. zajišťuje  pro dívky ve věku 12 – 13 let přednášku, na které děvčata získávají základní vědomosti o anatomii a fyziologii lidského těla, osvojují si správné pojmenování rozmnožovacího ústrojí a pochopí souvislosti reprodukčního zdraví s budoucí úlohou matky.
Na naši školu přijela 8.10.2012 paní lektorka  Marie Šindelářová, která dívkám vysvětlila, že menstruační cyklus je přirozenou součástí ženy a poskytla jim informace o výrobcích dámské hygieny a jejich používání. Rozdala jim balíčky Času proměn a  seznámila s jejich obsahem.
Brožurku z Času proměn dostali i chlapci a dozvěděli se, jaké změny je během puberty čekají a  že puberta je úplně normální a přirozená součást života, kterou si musí projít každý z nás!
Tato přednáška je každoročně přijímána dětmi s velkým nadšením.
                                                                        Mgr. Miloslava Mandíková
 

Proč lidská práva?

NESEHNUTÍ – Nezávislé sociálně ekologické hnutí pořádá pro žáky základních a středních škol workshopy na aktuální témata. Pro deváťáky jsem vybrala téma „Proč lidská práva?“.
Děvčata a chlapci zjistili, co jsou to lidská práva, jaká jsou lidská práva, seznámili se s Všeobecnou deklarací lidských práv a svobod, vyslechli si příklady porušování těchto práv v ČR, dostali užitečné kontakty a další zajímavé odkazy.
Žáci byli s pracovním seminářem velmi spokojeni, a proto jsem se rozhodla využít  projekt programu Nesehnutí i pro další ročníky.

Od předsudků k rasismu

Pro osmáky jsem vybrala téma „Od předsudků k rasismu“.
Žáci se za pomoci lektorky pokusili vysvětlit, co to je předsudek, zjistili, že předsudek může být pozitivní i negativní, výhodu předsudků i jeho nebezpečí. Největší část dvouhodinovky byla věnována problému co dělat s předsudky a na co si dávat pozor. Nakonec byly žákům předány informace, kde mohou žádat o radu, a další zajímavé odkazy.
Chlapci a děvčata workshop ocenili, a i když se neučili, tak se něco naučili.

Mgr. Miloslava Mandíková, metodik prevence