Zdravotní kroužek - mladší žáci

Tak jako každý rok pracuje i v tomto školním roce na naší škole zdravotní kroužek mladších žáků. Děti se zde zábavnou formou učí zásady první pomoci, popisují části lidského těla, lidské smysly a jejich funkce, naučí se ošetřovat zraněné při tepelném poškození organismu - jako je přehřátí, popáleniny a podchlazení, poznávání a využití léčivých rostlin. Zastavují a ošetřují žilní, tepenné a vlásečnicové krvácení. Žáky velmi baví, když si prakticky předvádíme obvazovou techniku, dopravu zraněných, znehybnění zlomenin, zotavovací polohu a transport poraněných. Samozřejmostí je také nácvik umělého dýchání a nepřímá masáž srdce.

Celý rok se budou mladí zdravotníci pilně učit a zdokonalovat ve zdravotnických dovednostech, aby před prázdninami své nabyté schopnosti předvedli žákům prvního stupně, naučili je také poskytovat první pomoc a předali jim informace týkající se oživování, záchrany života v nečekaných situacích.

Nejlepší zdravotníci nás budou reprezentovat v okresním kole zdravotnické soutěže v Břeclavi. Doufám, že se jim podaří vše zvládnout a obsadí některé z předních míst.                                                  Vedoucí kroužku Mgr. Jana Straškrábová

Fotogalerie: Mladý zdravotník - mladší žáci