Plavecké úspěchy Katky Michálkové

Žákyně 7. ročníku Katka Michálková se ve volném čase věnuje intenzivně plavání.  Na Letním mistrovství ČR staršího žactva 2013 v Českých Budějovicích plavala Katka v pěti disciplínách a dosáhla vynikajících výsledků.

Na 100m prsa skončila druhá, na 200m prsa třetí, na 200m polohový závod těsně čtvrtá, 100m volný způsob pátá a 50m volný způsob osmá.

                                        Katce blahopřejeme a přejeme jí další skvělé výsledky!

Katka Michálková

Další úspěch nadějné budoucí spisovatelky.

O tom, že jde Pavle Kurkové literární tvořivost, svědčí fakt, že získala další pěkné umístění.
V soutěži Zelené pero Jaromíra Tomečka, kterou pořádá Centrum ekologické výchovy Pálava v Mikulově, se umístila s básní Sen o kraji na krásném 1. místě. Pavla umí pěkně poeticky vyjádřit svůj vztah k rodnému kraji.          Blahopřejeme!

P. Kurková

Dopravní soutěž

7. května proběhlo oblastní kolo dopravní soutěže BESIP v Břeclavi. Naše škola obeslala tuto soutěž v I. kategorii. Družstvo tvořily dvě dívky a dva chlapci ze čtvrtého a pátého ročníku. Jeli vlastně na zkušenou, patřili totiž v závodním poli mezi nejmladší. Po absolvování všech disciplín (test z dopravní výchovy, jízda zručnosti, první pomoc a jízda podle pravidel sil. provozu) a po sečtení trestných bodů vybojovalo družstvo sedmé místo. Jak již bylo napsáno výše, děti jely především pro zkušenosti a z tohoto pohledu byl účel splněn. A kdo nás vlastně reprezentoval? Markéta Bendová, Jitka Mouricová, Filip Bureš a Darek Mynařík.                                                (Mgr. J. Hromada)

Dopravní soutěž

Mladí zdravotníci soutěžili

V úterý 7.5.2013 proběhla okresní soutěž hlídek Mladých zdravotníků. Naše škola vyslala do této soutěže jednu hlídku mladších žáků a jednu hlídku starších žáků. Mladší reprezentovali Markéta Bendová, Simona Kelčová, Jitka Mouricová, Eliška Žižlavská a Filip Bureš. Tuto hlídku celý školní rok připravovala paní učitelka Jana Straškrábová.

Hlídku starších žáků tvořili Monika Pšurná, Petr Kupča, Adriana Šuralová, Oto Zapletal a Martina Darmovzalová. Tuto hlídku připravovala paní učitelka Miloslava Mandíková.

V okresním klání si naši zdravotníci vedli velmi úspěšně a shodně obě dvě hlídky získaly 2. místo.

Srdečně všem blahopřejeme.

Mladí zdravotníci soutěžili

Ohrožená příroda

V hodinách výtvarné výchovy se zabýváme rozličnými tématy. Jak zaznamenat své pocity, jak asi může pták vnímat povrch země ze své perspektivy, jak daleko doletí papírová vlaštovka, jak stylizovat tetování apod. Náměty hodin organicky vycházejí z tematických plánů, přesto žáci svými zájmy mohou náplň hodin do jisté míry ovlivňovat. 
Dalším zajímavým hybatelem se mohou stát různé soutěže, které se pokoušejí do škol vnášet aktuální problémy. Jedna taková soutěž byla inspirací i pro naše výtvarné tvoření a smýšlení, tématem byla ohrožená příroda. Soutěž byla pořádána SVČ Duhovka Břeclav, Městem Břeclav a ZŠ Slováckou Břeclav. Pokusili jsme se zaobírat problémem nejen nakreslením či ztvárněním ohroženého zvířete, ale snažili jsme se též vizualizovat krajinu bez zvířat.
Porota ocenila skupinovou práci S. Špatkové, L. Koulové, M. Domkoviče, B. Němce a J. Zoubka(7.třída). Konkurence byla velká, proto velmi gratuluji oceněným a ostatním děkuji za účast.
Ceny jsme byly se Sárou a Lucií převzít na Městském úřadu v Břeclavi.
                                                                                       (Mgr. O. Neprašová)

Setkání s uměním a vědou

Žáci naší školy, jež spojuje zájem o umění, výtvarno i kulturu, se zúčastnili etablované akce Setkání s uměním a vědou, kterou pořádalo břeclavské Gymnázium. Projekt je unikátní svým konceptem – jedná se o den, který nabízí účastníkům zažít ledacos s vědou i uměním souvisejícího na vlastní kůži. Ochuzeni nezůstali ani náhodní kolemjdoucí.
Naši žáci, Sára Špatková a Jan Svoboda, se velmi statečně popasovali s tématem soutěže „Čtyři roční období“. Přestože nebyli oceněni odbornou porotou, byla pro ně jistě odměnou už jen samotná účast a zkušenost s ní spojená. Ocenění si sice do Lednice letos neschováme, ale rádi jsme přijali pozvání na příští ročník.
                                                                                                    (Mgr. O. Neprašová)

Více ve fotogalerii zde: https://gbv.cz/joomla/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=139&Itemid=195


 

Fotogalerie: Výtvarné soutěže

Fotogalerie: Soutěže, olympiády

Recitační soutěž - 6. - 7. třída

I žáci šesté a sedmé třídy měli svou recitační soutěž. Moderní i klasické básně přednášelo 21 recitátorů. Hodnocení bylo velmi obtížné. Přesto jsme museli vybrat ty nejlepší.

1. místo    Daniel Škaloud - 7. třída
                Pavla Kurková - 6. třída
2. místo    Tomáš Prosecký - 6. třída
3. místo    Mirka Veselá - 7. třída
                Jasmína Láníková - 6. třída                Gratulujeme!

Pavla Kurková recitovala svou vlastní báseň, o to více zaslouží uznání. S jinou básní, také své vlastní tvorby, se zúčastnila 3. ročníku literární soutěže Próza a poezie 2012, v kategorii III. - poezie. 13.3.2013 jela se svými rodiči do Českých Budějovic, aby se dověděla, že v celostátním  kole získala 1. místo.

Báseň se jmenuje SEN O KRAJI, následujícím řádky vám ji představím:

Potichu ležím v trávě,
ruce za hlavou. 
Sleduji letadla, která právě  
bílými linkami křižují nebe nade mnou.                                  

Na chvilku, na chviličku
přivírám oči jen,
přesto však pomalu, pomaličku
začínám pod víčky snít krásný sen.

V mžiku já cestujícím jsem,
tisknu se k okénku letadla,
krajinu dole pozoruji nevěřícně a s úžasem,
jak velikou scénu divadla.

Pojďte, i Vás možná dotkne se mé snění
o kraji, nad kterým tyčí se vrcholky Pálavy.
Vždyť právě začíná roční představení,
v hlavní roli - nádherná perla jižní Moravy.

Zpod těžkých zimních peřinek,
sluníčko na jaře když prstíky své vystrčí,
zlehounka dotkne se půdy, stromů i květinek
lidem zde žijícím srdce radostí poskočí.

Zvrásněnou tvář starce
po celou zimu země připomínala,
teď stačilo jen pár teplých doteků slunce,
aby se celá zazelenala.

Celičká dolina mezi Lednicí a Valticemi
šat mnoha odstíny zeleně zářící si oblékla
a Bezručova alej, která je spojnicí mezi nimi,
knoflíky z bělostných květů kaštanů ne něho navlékla.

V létě se zelená v zlatavou promění
a po celém kraji to nádherně zavoní.
Cítíte, jak sladká, opojná vůně to je?
To v sadech a zahradách ovoce zraje.

Letní vítr si rozvetně pohrává
s vlnkami lednických rybníků.
Hladí je, načechrává,
žene až k břehům, kde sídlí hejna ptáků.

Na podzim stále sílící
spousty barev po kraji rozfoukává,
proletí vidnicí,
kde réva právě dozrává.

Najednou svědky jsme malého zázraku,
kdy perla se ve spoustu perliček proměnila.
Jiskra její však nadále zůstává ve vinném moku,
v bohatství, kterým těžkou práci odměnila.

Zima se zlehounka do kraje snáší.
S prvními vločkami končí i můj sen.
Jsem šťastná, i když se světla na mém jevišti pomalu zháší.
Tady totiž doma jsem!
  

Recitační soutěž

Dne 19. 3. se na naší škole uskutečnila recitační soutěž žáků 4. a 5. ročníku.
Zájem předvést své „ skoro herecké schopnosti" byl velký, neboť recitovalo téměř 16 žáků. Výběr básní byl pestrý, od humorných až po klasické. Každý výkon recitátora byl odměněn potleskem obecenstva. Jako nejlepší recitátory vybrala porota takto: 

1. místo -    Denis Češka (5. tř.) 
2. místo -  Bendová ( 4. tř.)    
3. místo - Jan Gabriel ( 5. tř.)

Všichni účinkující  obdrželi diplomy a drobné ceny.                 Mgr. Marie Dostálová
 

Fotogalerie: Soutěže, olympiády

Matematická soutěž Pythagoriáda

V únoru letošního roku jsme organizovali školní kolo matematické soutěže pro žáky pátých až osmých ročníků.Celkem se zúčastnilo 70 děvčat a hochů, kteří se snažili každý ve své věkové kategorii vyřešit 15 příkladů z oblasti číselných výrazů, kombinatoriky, zlomků, trojúhelníkové nerovnosti, výpočtu obvodu a obsahu rovinných obrazců, aritmetického průměru, zaokrouhlování čísel, porovnávání desetinných čísel a zlomků, poměru, rychlosti a výpočtů příkladů na mocniny a odmocniny.Práce to byla o to náročnější, že žáci za 1 hodinu museli příklady sami vyřešit a napsat správnou odpověď. Neměli nabídnuté možnosti řešení jako bývá v testu.
Se zadáním si lépe poradili žáci nižších věkových skupin, tj.pátých a šestých ročníků, kteří splnili limit potřebných 10 bodů z 15 a budou nás reprezentovat i v okresním kole.
Celkové výsledky:
5.třída:  1. místo : D. Češka (bude nás reprezentovat v okresním kole)
            2.místo : J. Gabriel
            3. místo: K. Krůzová 
6. třída: 1. místo :T. Prosecký (bude nás reprezentovat v okresním kole)
            2.místo :Láníková J.
            3. místo: J.Čuda
7.třída: 1. místo :J. Zoubek
           2.místo :H. Famfrlová,S. Špatková
           3. místo: J. Beneš, M. Novotná 
8.třída: 1. místo :P. Kupča 8.A
           2.místo :Schallenberger J.8.A, Zoubková V. 8.B
           3. místo: Dohnalíková A. 8.A, Pšurná M. 8.A, Jankovičová T. 8.B
 Všem úspěšným řešitelů blahopřejeme a ostatním zúčastněným žákům budeme držet palce, aby se jim podařilo uspět příští rok.
                                                                                                                                          Mgr. Jana Straškrábová-učitelka matematiky

VÝSLEDKY ZEMĚPISNÉ SOUTĚŽE O AFRICE

Místní knihovna vyhlásila zeměpisnou soutěž o Africe na motivy cestovatelské besedy Jiřího Máry. Vědomostní kvíz měl 15 otázek a zúčastnilo se ho 8 dobrovolníků z různých tříd – od 6.do 9.třídy.

Soutěžili tito žáci: 

6. třída:  Klára Havlicová
7. třída:  Miroslava Veselá, Kateřina Garčicová
8. třída:  Michal Novák
9. třída:  Jakub Šlichta, Aneta Redková, Karolina Pšurná


Všech 15 otázek správně bohužel nezodpověděl žádný ze soutěžících. Většina soutěžících (celkem 5 žáků) dosáhla 12 správných odpovědí, 1 ze soutěžících 10 a po jednom soutěžícím 13 a 14 správných odpovědí.

Testík nebyl zrovna nejjednodušší, proto všichni zúčastnění odvážlivci zasluhují pochvalu!

Vítězi se ovšem mohli stát jenom žáci s největším počtem správně zodpovězených otázek.
Nejlépe zabodovaly žákyně 9. A.

1. místo získala Aneta Redková za 14 správných odpovědí

2. místo získala Karolina Pšurná za 13 správných odpovědí

Aneta Redková vyhrála cestopisnou knihu „Tajuplná Afrika“, Karolina Pšurná knihu „Ve stopách Vikingů“.
Knihy nám pan Mára pro soutěž věnoval.

Vítězkám srdečně blahopřejeme a ostatním přejeme dobrou motivaci, aby se příští soutěže zúčastnilo více zájemců!

  Dějepisná olympiáda

Tematické zaměření 42. ročníku – 2012/2013  dějepisné olympiády bylo „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“.
Ve školním kole řešilo úkoly olympiády 8 žáků devátých ročníků.

Výsledky:

1. Josef Knézlík               -  9. B – 63 body
2. Dominika Zugarová      -  9. B – 62 body
3. Jakub Šlichta               -  9. B – 54 body
4. Vojtěch Kresničer         -  9. B – 52 body
    Lenka Balášová            -  9. A – 52 body
5. Štěpánka Knézlíková     -  9. B – 40 bodů
6. Silvestr Láník               -  9. B – 26 bodů
7. Blanka Vaškovičová      -  9. A – 24 body

Všem odvážným řešitelům gratuluji.

                                                                    Mgr. Miloslava Mandíková, učitelka dějepisu