Vědomostní testování žáků

Testování SCIO

           Jako každý rok i letos jsme zorganizovali pro žáky devátých ročníků se zájmem o maturitní studium cvičné testování od společnosti SCIO. Každý žák absolvoval test z matematiky, českého jazyky a obecných studijních předpokladů.

            Toto testování slouží k porovnání aktuálního stavu vědomostí, dovedností a návyků se stejně starými žáky z celé republiky, každoročně se takto testuje přes 10 000 deváťáků. Výsledky ukáží žákům, škole i jejich rodičům, jak na tom aktuálně jsou, kde mají případné mezery a na čem je ještě do přijímacích zkoušek potřeba zapracovat. Každý žák dostane individuální zprávu, v níž má uvedeny kompletní statistický rozbor svého výkonu.

            Nám nezbývá, než žákům pomoci odstraňovat nedostatky a co nejlépe směřovat jejich kroky a ladit formu na důležitý dubnový týden. Přejeme všem deváťákům dobrou volbu střední školy a úspěšné složení přijímacích zkoušek.

                                                                                                                                      Mgr. Stanislav Straškrába, zástupce ředitele