Zdravá pětka

Zdravá pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní školy. Je zaměřen na zdravý životní styl v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozenému zařazení do životního stylu.
Párty se Zdravou pětkou je dvouhodinovka vaření, respektive přípravy studeného party pohoštění pro žáky základních škol. Žáci, rozděleni do 5 skupinek, se dozvědí užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučí se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připraví občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni ochutnají. Výuka probíhá ve školní kuchyňce. Všechny suroviny i pomůcky zajistí lektor Zdravé pětky.
V měsíci dubnu se žáci naší školy zúčastnili tohoto programu a o tom, že se jim to líbilo, svědčí následující fotografie.       (Mgr. M. Dostálová)
 

Fotogalerie: Zdravá pětka