Exkurze do Lázní Lednice


Lázně Lednice.docx

Hurá do Prahy

Letos vyrazili sedmáci doprovázení skupinkou osmáků do Prahy. Je to už každoroční tradice, vydáme se poznat a žákům aspoň částečně přiblížit historické jádro Prahy. Z nádraží se necháme metrem vyvézt na stanici Malostranskou a po Starých zámeckých schodech vyběhneme (tedy jak kdo :-)) na nádvoří Hradu. Zde nejdříve navštívíme Chrám sv. Víta, Vladislavský sál (ten byl bohužel letos zavřený), baziliku sv. Jiří, seznámíme se s historií českého státu a hurá do Zlaté uličky. Ještě Muzeum hraček a pak se vydáme Nerudovou ulicí na Karlův most. Nesmí chybět orloj a Staroměstské náměstí. Osmáci dokonce stihli Betlémskou kapil, zatímco sedmáci seděli v poslanecké sněmovně. Na závěr je vždy Václavské náměstí a pak cesta domů. Atmosféru si připomeňte ve fotogalerii.

(Mgr. M. Mandíková, Mgr. M. Dostálová, Mgr. J. Pánková)       

https://janapa636.rajce.idnes.cz/Praha_-_duben_2014/                                 


Návštěva ekocentra Trkmanka

V rámci environmentální výchovy byli žáci 9. A na exkurzi ve Velkých Pavlovicích, aby si rozšířili nejen učivo přírodopisu a zeměpisu. V nádherně opraveném zámečku, který je dnes centrem ekologické výchovy, jsme se zúčastnili výukového programu: " Člověk pro přírodu - Příroda pro člověka." Žáci zde byli seznámeni s problematikou životního prostředí. Nejprve formou brainstormingu diskutovali o přínosech přírody člověku, a taktéž o tom, jak se člověk k přírodě zpětně chová. Další blok byl koncipován více prakticky. Každý si vypočítal svou ekologickou stopu a porovnával si ji s lidmi v jiných zemích. Zjistili jsme, že ve vyspělých státech je až 9x větší než v chudých zemích. V závěrečném bloku jsme ve skupinách malovali myšlenkovou mapu a pak jsme se věnovali návrhům, jak se více podílet na zlepšení vztahu k přírodě, nejen tříděním odpadů, ale i šetřením energiemi, nepodléháním módním vlivům, reklamě apod. Žáci pracovali velmi aktivně, bylo vidět, že je to zajímá, výborné bylo i to, že jsou v jiném prostředí, které je tak nesvazovalo. V budově ekocentra je instalována výstava fotografií zpěvačky Evy Pilarové a její sestřenice Heleny Štefanové, kterou jsme si na závěr prohlédli. Po dopolední teorii jsme oživili výlet návštěvou dvou rozhleden.
Rozhledna Slunečná se nachází ve vinařské trati Nadzahrady nedaleko Velkých Pavlovic v nadmořské výšce 225m, je vysoká 18,6m. Rozhledna Maják na Přítlucké hoře, která je v nadmořské výšce 292  m, má dřevěnou konstrukcí s točitým kovovým schodištěm a je vysoká 26,5m. Výhledy z nich byly úžasné, zde jsme se přesvědčili, že naše krajina je velmi pěkná, že člověk u nás pracuje v souladu s přírodou a že stojí za to ji chránit a chovat se ohleduplně. Exkurze se nám velmi líbila, bylo to příjemné a poučné. Děkujeme sponzorům: panu Janu Vodáčkovi, Adolfu Svobodovi, Zdeňku Loukotovi a paní Totkové, kteří akci podpořili nejen finančně. 9. A byla vyhodnocena jako nejekologičtější třída.                                           (Mgr. Dagmar Košťálová, Mgr.Elena Výtisková)


Ekocentrum Trkmanka

Mikulčice - exkurze 7. třídy - 4.10.2013


Jako každý rok, ani letos jsme nevynechali příležitost rozšířit učivo dějepisu v 7. ročníku o exkurzi do blízkých Mikulčic. Nachází se tady areál, kde žáci na vlastní oči vidí, jak zde žili naši slovanští předkové.
Vyrazili jsme autobusem pana Svobody, který si s sebou vezl dalšího pasažéra - štěně jezevčíka, který se okamžitě stal miláčkem všech. Cesta rychle ubíhala a než jsme se nadáli, byli jsme na místě. Nejprve jsme se podívali na expozici. Zde nás zaujaly odkryté hroby a spousta vystavených předmětů. Výklad byl doplněn o videoprojekci, při níž jsme sledovali, jak vypadaly původně všechny stavby, které se zde nacházely. Jejich pozůstatky jsme pak prozkoumali při procházce areálem.
Velmi zajímavá byla i část s „opravdovým" archeologem, který nám podrobně objasnil, co tato profese obnáší. Žáci si vyzkoušeli vyhledávání předmětů v pískovišti, skládali puzzle ze střepů, zkoušeli si psaní do destiček, dokonce si zkusili i tkaní. Podařilo se nám vidět archeology přímo v akci, neboť nedávno zde bylo objeveno nové naleziště, které se stále zkoumá.
Během exkurze měl každý žák pracovní list, který postupně doplňoval získanými informacemi. V hodině dějepisu jsme celou akci zhodnotili a na základě získaných poznatků jsme si zopakovali učivo o Velké Moravě. Není nadto vidět na vlastní oči, co se zrovna o historii učíme.                  (Mgr. S Radkovičová)

Holocaust v dokumentech


Této dílny se v  Regionálním muzeu v Mikulově zúčastnili 23. října 2013 naši žáci 9. ročníku. Program začal uvedením účastníků do problematiky druhé světové války a holocaustu. Žáci následně v menších skupinách analyzovali dokumenty, které dostali již zpracované v pěti pracovních složkách. Pět složek odpovídá pěti fázím holocaustu, jak je rozdělil přední americký historik Raul Hilberg - označení a definice, vyvlastnění, deportace, koncentrace, fyzická likvidace. Každá skupina měla ve složkách předem určené úkoly k řešení, které byly potom vodítkem k vytvoření jednotlivých prezentací každé z fází holocaustu. Výstupem dílny tedy bylo pět prezentací, které uceleně představily celý průběh holocaustu.
Po dílně se žáci vydali na prohlídku židovské čtvrti v Mikulově. Prohlídka byla doplněna odborným výkladem lektorky. Na přiložených fotografiích můžete vidět celý průběh akce a zapálenou práci našich „deváťáků“
                        Mgr. Miloslava Mandíková, Mgr. Jana Straškrábová

 

Holocaust v dokumentech

Tváří v tvář

                
Co všechno může o člověku prozradit jeho tvář? Víte, jaké výtvarné podoby může mít portrét? Proč se snažíme na fotografiích vypadat co nejlépe?  Tak na tyto otázky si odpověděli žáci devátých ročníků, kteří se v říjnu rozjeli do Místodržitelského paláce na Moravském náměstí v Brně. Chlapci a děvčata si prohlédli různé typy portrétů v expozici starého umění, zaměřili se na výraz, pózu, prostředí a na základě prohlídky obrazů vytvořili vlastní portréty podle fantazie i skutečnosti.
Na přiložených fotografiích se přesvědčíte, že je to hodně bavilo!
Mgr. Miloslava Mandíková, Mgr. Jana Straškrábová
 

Moravská galerie - Tváří v tvář

Tajemství Věstonické Venuše

Regionální muzeum v Mikulově pořádá pro žáky šestých ročníků naučný program v expozici Věk lovců a mamutů v Dolních Věstonicích. 14. 10. 2013 se této akce zúčastnili i naši „šesťáci“. Děti společně hledaly odpovědi na otázky, jak žili lidé v čase Věstonické Venuše, jak lovili, čím se zdobili a kde bydleli. Zjistili, kdo a kde Venuši našel, a proč si jí tak ceníme.
Během dvouhodinového programu si každý z účastníků vyrobil svou vlastní hliněnou Venuši.
Žáci obdrželi pracovní sešit a pohlednici. Hliněnou sošku, kterou si zhotovili, jim pracovníci muzea vypálí v peci a dovezou do školy.

A jak hodnotili exkurzi samotní žáci?

Adéle Misařové, Denisi Češkovi, Elišce Žižlavské, Adéle Hanušové, Honzovi Gabrielovi, Adéle Drobiličové, Martinu Vysloužilovi, Sebastianu Nowakovi, Nelly Garčicové, Natálii Hrančíkové, Radanu Korábovi, Jitce Mouricové, Karolině Rostock, Danielu Bolboceanu, Vanesse Machalové, Kristýně Crhákové, Jeníku Dohnalíkovi, Adamu Brhelovi a Davidu Koskovi se líbilo modelování Venuše, Katku Krůzovou a některé další žáky zaujal trojhrob, kostry pravěkých lidí, zbraně a šperky. A taky samozřejmě všechny zaujala svačinka v pravěkém obydlí. No řekněte, komu se podaří jíst v obydlí starém mnoho tisíc let?

Mgr. Miloslava Mandíková, učitelka dějepisu

Tajemství Věstonické Venuše