Mladí zdravotníci na krajském finále ve Znojmě

Pět páťáků se už dva roky připravovalo na okresní finále soutěže Mladých zdravotníků v Břeclavi. Museli zde předvést teoretické a praktické znalosti z oblasti první pomoci a zdravotní výchovy. Díky pečlivé přípravě a kamarádským vztahům přetavili všechny své schopnosti v konečné vítězství a postup do krajského kola. Druhá skupina žáků ze 7. až 9. třídy naší školy obsadila pod vedením paní učitelky Miloslavy Mandíkové druhé, bohužel nepostupové místo. Krajské kolo se uskutečnilo 6. 6. 2014 v zahradách Louckého kláštera ve Znojmě. Jako vždy bylo výborně a náročně připraveno. Proti okresnímu kolu museli žáci na jednotlivých stanovištích řešit několik zranění současně a stanovišť bylo více. Figuranti byli realisticky namaskováni - opravdu jim tekla napodobenina krve, popáleniny byly jako opravdové. I chování "zraněných" se přibližovalo úrazové realitě, při ošetřování křičeli bolestí, zmateně se pohybovali po místě simulované nehody a nesmyslně odpovídali na
kladené otázky. Myslím, že nejeden dospělý by některé simulované situace nezvládl správně ošetřit. Naši reprezentanti se s nástrahami vypořádali se
ctí a mezi jedenácti okresními vítězi obsadili pěkné šesté místo. Patří jim velká pochvala a poděkování za reprezentaci školy a obce.                                        

                                (Jana Straškrábová, vedoucí hlídky mladších zdravotníků)


Okresní kolo zdravotnické soutěže

Ve středu 30. 4. 2014 soutěžili žáci naší školy ve zdravotnických znalostech v okresním kole zdravotnické soutěže v Břeclavi. Tato soutěž pravidelně probíhá ve dvou kategoriích: mladší žáci (1. - 5. tř.) a starší žáci (6. - 9. tř.). Každé družstvo mladých zdravotníků je pětičlenné a musí předvést znalosti z 1. pomoci, poznat
léčivé byliny, umět transportovat zraněné a ovazovat jak lehké oděrky, tak tepenné krvácení. Hlídku mladších zdravotníků reprezentovali žáci 5. roč. ZŠ Lednice: Markéta Bendová, Simona Klečová, Filip Bureš, Daniela Hajdová a Daniela Folberová. Tyto děti byly velmi úspěšné, obsadily 1. místo a čeká je obhajoba zdravotnických znalostí v krajském kole ve Znojmě, které proběhne 6. 6. 2014. Také hlídka starších zdravotníků ve složení žáků 7. - 9. roč.: Otto Zapletal, Ondřej Michalica, Adriana Šuralová, Petr Kupča a Martina Darmovzalová nezůstala pozadu. Předvedli velmi dobré znalosti a obsadili 2. místo. Soutěž velmi dobře připravili pedagogové a studenti Soukromé střední zdravotnické a managerské školy z Břeclavi. Studenti byli namaskovaní jako pacienti a byla na nich nasimulovaná různá zranění, která museli zdravotníci včas a správně ošetřit. Všem zdravotníkům blahopřejeme a doufáme, že i příští rok zůstanou této zálibě věrni. Vždyť nikdo
z nás neví, kdy znalosti 1. pomoci bude potřebovat.                       
                             (Jana Straškrábová - vedoucí mladších zdravotníků)                             
                             (Miloslava Mandíková - vedoucí starších zdravotníků)

Soutěž mladých zdravotníků

Olympiáda z ČJ

První prosincový týden se konala Olympiáda z ČJ. Své síly poměřilo 19 žáků a žákyň osmého a devátých ročníků. Museli odpovídat na otázky z mluvnické části a napsat slohové cvičení začínající větou: Možná se  vám už také stalo, že... Všichni se snažili, přemýšleli, na všech bylo vidět soustředění. Zvítězili samozřejmě nejlepší.

Nejvíce bodů získal Dan Bílek z 9. B, na druhém místě skončila Monika Pšurná z 9. A - oba nás budou reprezentovat v okresním kole. 3. místo patří Aničce Dohnalíkové z 9. A a Tereze Pekárkové z 9. B.  Pochvalu zaslouží všichni, kteří se zúčastnili.           (Mgr. Jana Pánková)