Jarní sběr

Tradice je tradice a náš sběr papíru a hliníku už na naší škole tradici má. Koná se 2x ročně - na podzim a na jaře. Naše děti se snaží a rok od roku odevzdáváme více druhotných surovin. Ptala jsem se nejlepších sběračů, jak mohou nasbírat takové množství. Odpověď je jednoduchá - zapojíme všechny členy rodiny, babičky a dědečky, známé, sousedy - a ti všichni mají doma papír nebo hliník a sbírají ho pro nás. My jsme jim vděční, protože získáme odměnu, škola nějaké peníze a zároveň se tak šetří životní prostředí. A o to nám všem jde. Takže se zapojte všichni. Děkujeme. Žáci ZŠ

Výsledky sběru - jaro 2014.xls

Podzimní sběr

22. října se konal už tradiční sběr papíru a hliníku. Nejlepší sběrači budou oceněni. V příloze si můžete prohlédnout, kdo přinesl nejvíce papíru či hliníku, a můžete se podívat na výsledky sběru jednotlivých tříd. Děkujem všem, kteří se sběru zúčastnili a přispěli třeba i malým množstvím. Na jaře se bude sběr opakovat, proto prosím už teď sbírejte staré noviny, časopisy, letáky, kartóny a hliník. O přesném datu sběru budete včas informováni.   

V obrázkové příloze se podívejte, co všechno museli "deváťáci" vybrat, zvážit a zapsat. Na přistavený náklaďák vše tentokrát nakládali žáci a žákyně sedmého a osmého ročníku - i jim patří poděkování.                      (J. Pánková)

 

Podzimní sběr 2013.xls (63488)

Podzimní sběr