Mladý zdravotník II ve školním roce 2013 – 2014

V tomto školním roce jsme přijali nového člena -  a to Ondru Michalicu ze sedmého ročníku. Složení členů je tedy následující – Petr Kupča – 9. A, Monika Pšurná – 9. A, Martina Darmovzalová – 8. třída, Adriana Šuralová – 7. třída, Otto Zapletal – 7. třída, Ondřej Michalica – 7. třída.
Začátek činnosti byl ve znamení projektu PRVNÍ POMOC. Každý člen si vybral jedno téma, které zpracoval, a z vytvořených projektů jsme udělali nástěnku.
Teď se už věnujeme přípravě na soutěž a pilně trénujeme obvazovou techniku, zásady první pomoci, teorii i léčivé rostliny.    (Mgr. M. Mandíková)

 

Fotogalerie: Mladý zdravotník II