Zdravá pětka

První týden v dubnu 2014 absolvovali naši žáci vzdělávací program zaměřený na zásady zdravé výživy pod názvem Zdravá pětka - párty se Zdravou pětkou. Projekt Zdravá pětka probíhá ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Program je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektorka
Zdravé pětky seznámila žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny bylo motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma, děti měly možnost připravit občerstvení na párty a vyzkoušet si samy "na vlastní kůži", co taková příprava obnáší. Více informací na www.zdrava5.cz                                                                   Mgr. Miloslava Mandíková


Fotogalerie: Zdravá pětka