Country tance

Dne 30.5.2015 žáci Country tance - Line dance vystupovali ve Valticích na Slavnostech růžových vín. Velký úspěch sklidily naše tance Černá perla a Fox.

Těšíme se, že opět příští rok valtické slavnosti obohatíme o naše další vystoupení.

(Ivana Toncrová)

Country tance

Výtvarná soutěž - Slovenská pohádka

Žáci 4.a 5.roč. se v tomto školním roce zúčastnili výtvarné soutěže na téma Slovenská pohádka. Ve čtení si přečetly několik slovenských pohádek, v hodinách slohu napsaly pěkné práce a ve výtvarné výchově jsme k nim namalovaly výkresy. Žáci pracovali s velikým nasazením a také výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Byli jsme úspěšní ve výtvarné části této soutěže, a to hned třikrát :

5.třída : Tereza Pekárková a Jakub Sedláček                                                        
4. třída : Kryštof Lucký

Ceny dětem předala zástupkyně Centra pro rodinu - Kubík v Břeclavi paní Famfrlová.

Květnová výtvarná soutěž Máme rádi přírodu

Tak jako se probouzí jarní příroda, tak jsme my, žáci 4. a 5. ročníku, opět připravení něco pěkného namalovat. Mottem soutěže, kterou vyhlásilo brněnské
hnutí Brontosaurus, je Když příroda mluví, moudří naslouchají. Hlavní téma letošní soutěže zní: Co by na to Země řekla?  Máme rádi přírodu, Neboli MRP, jak se označuje v "odborných kruzích", je celostátní výtvarná, literární a fotografická soutěž pořádaná s menší přestávkou již od roku 1992. MRP dlouhou řadu let hnízdí u Brďo Vlkanů v Mikulčicích a ti se o ní pěkně starají a hýčkají si ji a rozmazlují...

Jak napovídá název, zadání soutěže se každoročně týká přírody a má nabádat k umění kriticky vnímat prostředí ve kterém žijeme, uvědomovat si, proč je pro nás právě příroda tak důležitá a že vůbec není těžké ji pomáhat a ochraňovat. Organizátoři soutěže a tvůrci témat se snaží, aby všechna témata vždy vyhovovala těm věkovým kategoriím, ke kterým jsou směřována, věku tedy odpovídá jak technika, tak podtémata. Dále se také snažíme vždy ocenit co nejvíce prací, vyhlásit co nejvíce výherních míst. Naši školu na této soutěži budou reprezentovat práce těchto
žáků:

5. ročník:
Tereza Pekárková, Karolína Koulová, Jakub Sedláček, Stanislav Polák

4.ročník:

 LucieOsičková,Veronika Úlehlová, Karolína Pivodová, Natálie Kabátová,     

Jana Machovcová, Marie Martinková


Výtvarné soutěže

Recitační soutěž žáků 4. - 5. tříd

19. 3. 2015 proběhla recitační soutěž. Zúčastnilo se jí 11 nejlepších recitátorů z obou tříd. Porota složená s paní učitelky J. Vysloužilové, Z. Zifčákové a J. Pánkové měla těžký úkol - vybrat ty nejlepší.

Výsledky: 1. místo - Karolína Pivodová

                 2. místo - Máša Komarova

                 3. místo - Terezie Růžičková

Všem recitátorů gratuluji.                 (J. Pánková)

Recitační soutěž

Vánoční a novoroční přáníčka

Jaké novoročenky bude ředitelství školy letos posílat? Úkolu výroby přáníček se ujala děvčata devátého ročníku  -Sára Špatková,  Lucka Koulová, Jindřiška Němcová, Míša Novotná, Martina Kurfürstová, Katka Michálková, Aneta Šomanová  a Sára Nejeschlebová. Podle návrhu hlavní malířky Sáry Špatkové vykouzlila přímo skvosty. Děkujeme jim.                                     (Miloslava Mandíková, Zlatuše Zifčáková)


Novoročenky

České balady

12.11. se žáci 5. až 9. ročníku "přesunuli" do lednického kinosálu. Na programu byly České balady. Za doprovodu kytary, písniček, mluveného slova a divadelního představení jsme si připomněli, co to balady jsou, kdo jsou tvrůrci českých balad. Nejvíce jsme pobavili při dramatizaci jedmotlivých balad. Zaujal nás herecký výkon jedné z mladých hereček.                              (Mgr. J. Pánková)

České balady

Marbo

V říjnu nás navštívila a hudební program předvedla skupina Marbo. Koncert si užívali jak žáci vyššího stupně, tak i děti ze stupně nižšího. Lednický kinosál se otřásal při známých a i nových melodiích, jimiž se manželé Vrtalovi snažili vylepšit náladu :-). Písničky si můžete poslechnout na jejich webových stránkách. Na nich naleznete i notové záznamy písniček. (Mgr. Jana Pánková, fotky dodala paní učitelka Mgr. Hana Baťková)