ÚSPĚŠNÍ MLADÍ ZDRAVOTNÍCI

Dvě hlídky mladších zdravotníků žáků 3. ročníku ve složení: Viktor Říha, Jáchym Říha, Silva Spěváková, Nella Balážová a Tereza Fibingrová a žáků 4. ročníku: Jana Machovcová, Martin Papiernik, Štěpán Krůza a Ondřej Stejskal, reprezentovaly naši školu v okresním kole zdravotnické soutěže 30. 4. 2015 v Břeclavi. Děti předvedly velmi dobré znalosti v teoretických otázkách 1. pomoci, dokázaly ošetřit zranění kotníku, popáleniny horních končetin nebo resuscitovat zraněného v bezvědomí. Dalšími úkoly pro zdravotníky byl transport zraněných či poznávání léčivých bylin. Hlídka čtvrťáků byla nejúspěšnější a získala 1. místo v okrese Břeclav, třeťáci se nenechali zahanbit a obsadili 2. místo. Žáci 4. ročníku budou postupovat do krajského kola této soutěže, které letos proběhne ve Znojmě.

Druhý stupeň ZŠ Lednice reprezentovala hlídka žáků 6. a 8. ročníku: Daniela Hajdová, Simona Kelčová, Markéta Bendová, Filip Bureš, Adriana Šuralová a Otta Zapletal. Tito žáci si opět potvrdili, že celoroční práce nad zdravotnickými znalostmi a dovednostmi se vyplatily. Obsadili 2. místo a věřím, že příští rok tento
výsledek vyrovnají, ba dokonce překonají!                              (Mgr. Jana Straškrábová)


Mladí zdravotníci

Matematická soutěž - Klokan

Výsledky soutěže naleznete zde:

Matematická soutěž Klokan 2015.docx


Matematická soutěž Klokan - zhodnocení v rámci okresu Břeclav

Všechny výsledky našich žáků, kteří se účastnili školního kola matematické soutěže Klokan byly odeslány na zpracování k poměření sil v okrese Břeclav.Dosáhli jsme pěkných výsledků:

V kategorii Cvrček určený 2. a 3. třídám se na 17. místě  umístil Alexandr Labaj, na 18. místě Dominik Galba - oba ze 3. třídy.

Úspěšnou řešitelkou z 2. třídy byla Aneta Schallenbergerová, která obsadila 24. místo. Celkem se této kategorie účastnilo 1379 žáků.


V kategorii Klokánek pro 4.a 5. třídy se z 1354 žáků celého okresu nejlépe umístil žák 5.třídy Lubomír Bednár. Obsadil 12. místo.

V kategorii Benjamín pro žáky 6. a 7. ročníku se z celkových 930 řešitelů umístil na 14. místě Denis Češka, žák 7. ročníku naší školy.

V nejstarší kategorii žáků 8. a 9. ročníků Kadet nejlépe uspěl Jan Beneš. Jan navštěvuje 9.třídu a patří mu 19.místo z 940 soutěžících.

                                                          Všem soutěžícím gratulujeme.


Krajské kolo Olympiády z českého jazyka

V pátek 10.dubna jsem vyjela se Sárou Špatkovou do Brna Lužánek na krajské kolo Olympiády z českého jazyka. Protože skončila v okresním kole druhá, mohla se zúčastnit kola krajského. Asi 2 hodiny se snažila. Pracovala na mluvnické a slohové části. Ještě odpoledne téhož dne byly známy výsledky. Sára se umístila na krásném 10. místě. Když si uvědomíme, že soutěžilo 32 žáků a žákyň z celého Jihomoravského kraje, je to výsledek úžasný a mně nezbývá, než Sáře moc a moc gratulovat.    (Mgr. Jana Pánková)

Okresní kolo OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA

V úterý 3. 2. 2015 vyrazili  první dva vítězové školního kola - Vojta Brumovský a Sára Špatková do okresního města na Olympiádu z českého jazyka. Panovala malá nervozita, naším cílem bylo neumístit se na konci soutěžní řady. Říkali jsme si: " Jedeme sbírat zkušenosti, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a tak." Pocity obou po soutěži byly rozporuplné. Snad jsme úplně nevybouchli, ale nedostatky tam byly - tak by se to dalo shrnout. Překvapení bylo velké. Ze 42 "nejchytřejších češtinoznalců" z celého břeclavského okresu se Vojta umístil na 14. - 15. místě a Sára byla dokonce druhá. V dubnu bude naši školu reprezentovat na krajském kole v Brně. Oběma soutěžícím moc gratuluji.               (Mgr. Jana Pánková)      

Dějepisná olympiáda

Tematické zaměření - "Pot, slzy a naděje aneb Život je boj"

Do listopadového školního kola se přihlásilo osm odvážlivců z osmé a deváté třídy. Do okresního kola postupují všichni, kteří dosáhli alespoň 40 bodů. Jsou to:

          
1. Tomáš Prosecký - 53 body
2. Mirka Veselá - 52 body                     
3. Sára Špatková - 50 bodů                   
4. Katka Michálková - 49 bodů                   
5. Lucie Koulová - 46 bodů                   
6. Adriana Šuralová - 45 bodů

Další účastníci olympiády - Mirek Mráz a Jasmína Láníková. Všem účastníkům děkuji a postupujícím (tři si vybere okresní komise na základě zaslaných odpovědí) přeji hodně úspěchů v okresním kole.                (Mgr. Miloslava Mandíková)


Olympiáda z českého jazyka

V prosinci se konalo školní kolo olympiády z českého jazyka. Účastnilo se jí 9 nejlepších "češtinářů" z osmé a deváté třídy. Všichni se museli zamyslet nad úkoly z mluvnice a napsat slohovou práci na téma Pohled z okna. Někdo byl lepší v jedné, další v druhé části. Vše bylo obodováno a body sečteny.

Zde je přehled nejlepších řešitelů:

                                                       1. Vojta Brumovský (9. třída) - 29 bodů

                                                       2. Sára Špatková (9. třída) - 25 bodů

                                                       3. Jan Čuda (8. třída) - 24 bodů

                                                       4. Jasmína Láníková (8. třída)

                                                            Martina Kurfurstová (9. třída)

                                                            Sabina Jankovičová (8. třída)     - všechny dívky měly shodně po 23 bodech.

Nejlepší dva postupují do okresního kola. Všem gratuluji k výborným výsledkům.  (Mgr. Jana Pánková, Mgr. Marie Dostálová)