Jarní sběr papíru a hliníku

V dubnu se opět deváťáci zapojili do organizace sběru papíru a hliníku. Na přiložených fotografiích je vidět, jak si to všichni užívali.

Výsledky sběru - jaro 2015.xls


Jarní sběr

Podzimní sběr

Podzimnímu sběru, jenž se konal  21. října, počasí moc nepřálo. První den sice svítilo sluníčko, ale když na druhý den přijelo auto a papír se musel naložit, poprchalo a byla zima. Přesto žáci sběr zvládli. Opět se organizace ujali letošní deváťáci s paní učitelkou M. Mandíkovou a panem učitelem S. Polanským. Jak si žáci naší školy, ale také jejich rodiče :-) vedli, si můžete prohlédnout na:

Výsledky sběru - podzim 2014.xls                                  (J. Pánková)


Sběr - podzim 2014