Brouzdání lednickým parkem

Ve čtvrtek 28. května 2015 prožilo 24 dětí kouzelné odpoledne s PhDr. Evou Řezáčovou, koordinátorkou výukových programů MCZL, na téma "Brouzdání lednickým parkem." Jedná se o navazující program na téma "Náš přítel les", který děti absolvovaly v době školního vyučování. Počasí se nám krásně vydařilo a program
dle slov dětí: "Super! Žůžo, dobrodrůžo ! Paráda!"

Paní  Řezáčová pro nás připravila cestu lednickým parkem. Byla plná dobrodružství a zajímavostí. Děti pracovaly ve skupinkách, pozorovaly krajinu, broučky, květiny "speciálními dalekohledy." Přiřazovaly listy a plody ke správným stromům podle klíče, pozorovaly práci larvy tesaříka obrovského, dokonce dva
tesaříky obrovské objevily. Samozřejmě si užily i odpočinek na dekách na louce a občerstvení, které pro ně nachystaly jejich maminky. Brouzdání lednickým parkem s poznáváním byla úžasná vycházka plná zážitků a informací.

(Děti ze školní družiny a Jitka Škamradová.)


Brouzdání lednickým parkem