Zdravá pětka

V květnu 2016 přijela do naší školy lektorka Mgr. Monika Mitáčková s výukovým programem Zdravá pětka. Programu se zúčastnili všichni žáci, od prvňáčků po deváťáky. Mladší děti se hravou formou seznamovaly se zdravou výživou, učily se co je našemu tělu prospěšné, ochutnávaly ovoce a zeleninu, tancovaly a na závěr skládaly z ovoce a zeleniny různé obrázky. Ti starší si ještě také zkusili jídlo roztřídit do jednotlivých částí výživové pyramidy. Nejstarším žákům se líbila zejména praktická část, kdy si mohli sami vyzkoušet připravit pokrmy a nápoje ze zdravých potravin.              (Mgr. Miloslava Mandíková)


Zdravá pětka

Jaderná elektrárna Dukovany

Když vám někdo řekne jaderná elektrárna, představíte si velké komíny, spoustu radioaktivity, radioaktivní obleky, ale málokdo z vás si uvědomuje, že to není jen o té radioaktivitě. Co se tam děje, jsme zjistili 29. 3. 2016, když jsme se vydali do jaderné elektrárny. Cesta byla zábavná, někteří posvačili a za hodinu jsme byli u jaderné elektrárny, u které jsme ale nezastavovali, ale jeli jsme dál. Mnoho z nás se divilo, ale paní učitelka řekla, že si nemáme dělat obavy, že jedeme jen kousek dál do vodní elektrárny Dalešice. Ve vodní elektrárně nás přijala jedna paní, která nám řekla něco málo o historii elektrárny, a potom jsme se vydali do promítací místnosti, kde jsme viděli dokument o elektrárně. V promítací místnosti si někteří zdřímnuli, protože tam byla tma. Po ukončení filmu jsme pokračovali k turbínám. Tam jsme zjistili, jak turbíny pracují, jak dlouho tu jsou a jak se o ně mají zaměstnanci starat. Tímto exkurze v Dalešické vodní elektrárně skončila, my jsme nastoupili do autobusu a jeli asi 15 min. do jaderné elektrárny Dukovany. Když jsme konečně dorazili na místo, tak jsme čekali venku před budovou. Za 20-30min. jdeme konečně dovnitř, ale tam jsme čekali dalších 10 min., než nás pustí. Většina z nás si myslela, že nás bude provázet paní, co čekala na schodech, pro většinu ale bylo zdrcující, že to byl jen kus kartónu J. Konečně nás pozvali dál, pokračovali jsme do promítací místnosti, kde jsme viděli horor s názvem Blackout, což v překladu znamená: výpadek proudu. Po filmečku na nás čekala, spousta poučného, zjistili jsme např.: že štěpná jaderná reakce je jaderná reakce, při níž dochází k rozbití jádra nestabilního atomu vniknutím cizí částice (většinou neutronu) za uvolnění energie. Po skončení exkurze jedeme (pro některé "konečně") domů. Vrátili jsme se asi o tři čtvrtě na tři.              (O. Zapletal, M. Mráz)


Dalešice, Dukovany

Praha - hlavní město

Naše škola pořádá každoročně pro deváťáky a sedmáky exkurze do Prahy.

Praha historická

Žáci sedmičky vyrazili do Prahy historické. Začali jsme na Pražském hradě prohlídkou Chrámu sv. Víta, okouzleni monumentalitou gotické stavby, nádherou oltářů, mozaikových oken a vůbec pracemi středověkých mistrů jsme pokračovali prohlídkami hradních nádvoří a budov.  Hodně jsme se dověděli na výstavě Příběh Pražského hradu. S chutí jsme se "rozběhli" po výstavních plochách - hledali a našli jsme (kromě jiného) opravdu cennosti, např. napodobeninu Svatováclavské koruny a dalších korunovačních klenotů, Zlatou bulu sicilskou... Škoda, že zrovna den předtím zavřeli Vladislavský sál, na který jsme se moc těšili. Šli jsme kolem románské baziliky sv. Jiří až do Zlaté uličky. Nakukovali jsme do malých domečků, zařízených tak, jak vypadaly před mnoha a mnoha lety, kdy je obývali šikovní řemeslníci, umělci a středověcí vědci. Abychom si od historie trošku odpočinuli, naše nožky vyběhly "vzhůru na Petřín", pobavili jsme se v zrcadlovém bludišti a pokochali výhledem z rozhledny. Nerudovou ulicí, kde jsme se zastavili u domu Jana Nerudy (dům U Dvou slunců), jsme přišli až ke Karlovu mostu. Na Staroměstském náměstí jsme se zastavili u orloje. Unavení dlouhým chozením jsme přišli až na Václavské náměstí. Tam už nás čekal jen rozchod na nezbytné nákupy a mlsání a potom cesta domů. Tahle pražská exkurze oživila a upevnila vědomosti, které žáci získali v dějepise, občanské nauce a literatuře. A proto vlastně do Prahy jezdíme.                                          (Mgr. Jana Pánková)

https://janapa636.rajce.idnes.cz/Praha_-_kveten_2016/

Zájezd deváťáků do Prahy

První květnové úterý naši deváťáci prožili v Praze. V rámci výuky finanční gramotnosti navštívili expozici Lidé a peníze v trezoru ČNB. V návaznosti na
preventivní programy, jimiž na škole v průběhu svého studia prošli, navštívili muzeum Policie České republiky. Třešničkou na dortu pak pro některé
bylo zhlédnutí výstavy "Karel IV. - Jaký byl?" na náměstí ostrova Kampa pod Karlovým mostem. Zde jsme navazovali na výuku dějepisu a na projekty realizované
na škole věnované Karlu IV. a jeho výročí 700 let od narození.
V Muzeu PČR žáci po krátkém výkladu procházeli expozicemi a seznamovali se s historií i současností policejních složek na našem území. Postupně odpovídali na otázky z připraveného pracovního listu, který si pak na závěr s pracovnicí muzea vyhodnotili. Muzeum se všem překvapivě líbilo. Pak následoval přechod
Nuselského mostu - což se některým moc nelíbilo, přesun Metrem i s přestupem na dolní část Václavského náměstí a první toužebně očekávaný
obědový rozchod.
Po obědě jsme se vydali do útrob historické budovy České národní banky. Zde jsme v předtrezoří zhlédli dva krátké filmy o historii banky a o jejích úkolech v současné době. Poté v prostorech trezoru nám slečna průvodkyně povyprávěla spoustu zajímavostí o vzniku peněz nebo o tom, jak české tolary pojmenovaly americké dolary, opět se zmínila o činnosti ČNB o inflaci a množství dalších věcí. Pak jsme si samostatně prohlédli expozice, viděli jsme spoustu různých platidel a historických mincí, seznámili se s ochrannými prvky našich bankovek, mohli jsme si zkontrolovat pravost bankovek z vlastních peněženek. Na závěr
následoval další film, tentokrát věnovaný penězům jako oběživu. Na úplný závěr po zodpovězení několika otázek si někteří žáci odnesli 30 000,- Kč a
60 000,- Kč, ale bohužel pouze v podobě znehodnocených bankovek. Nejhodnotnější, poslední rozdanou, cenou tak byla krásné publikace věnovaná
právě ČNB a expozici Lidé a peníze. Poté dostaly děti na výběr, buď druhý rozchod, nebo procházka přes Staroměstské náměstí a Karlův most na Kampu
a zpět. K překvapení vyučujících sedm deváťáků vyrazilo na Kampu. Výstava se zabývala osobností Karla IV. jak z pozice podoby - rekonstrukce
obličeje s využitím nejnovějších kriminalistických a medicínských metod, tak z pohledu reakcí na jeho osobnost z okolního světa a vnímání jeho
osobnosti v celé tehdejší Evropě. Program to byl náročný, ale určitě zábavný a i dostatečně poučný.

                                          (Mgr. Stanislav Straškrába)Praha - 9. třída

Mohyla míru a Slavkov u Brna

Ve středu 20. 4. 2016 jeli žáci 8. třídy na exkurzi do Slavkova u Brna. Osmáci si tady oprášili své vědomosti o výpravách Napoleona na Moravu. Videoprojekce
v muzeu a následně pak prohlídka Mohyly míru pomohla žákům správně odpovědět na předem zadané otázky a obohatit jejich znalosti o bitvě tří císařů u Slavkova.

Exkurze pak pokračovala návštěvou Slavkova, prohlídkou parku a zámku. Po nezbytném občerstvení v cukrárně se pak všichni šťastně, obohaceni o nové poznatky, rozjeli domů.                    (Miloslava Mandíková, učitelka dějepisu)


Exkurze do Transrollu

Transroll.pdf

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

V rámci environmentální výchovy byli žáci 8. a 9.třidy v březnu na exkurzi ve Velkých Pavlovicích, aby si rozšířili nejen učivo přírodopisu a zeměpisu, ale také dějepisu, občanské a rodinné výchovy. V nádherně opraveném zámečku, který je dnes centrem ekologické výchovy jsme se zúčastnili výukového programu:

8.třída -  " Jsme to, co jíme."

Žáci diskutovali o tom, jaké potraviny jsou na našem trhu, odkud se co dováží, jak se různé plodiny pěstují a jak se u nás a ve světě chová dobytek. Seznámili se s pojmy ekologické zemědělství, biopotraviny, geneticky upravované potraviny, fair trade potraviny apod. Zopakovali si také, jaké potraviny jsou nejzdravější a jak má vypadat náš jídelníček, abychom byli zdraví. Hlavně jsme si uvědomili, že máme číst etikety, odkud potraviny pochází a co všechno obsahují. Pracovali jsme ve skupinách, nebyla to strohá přednáška, ale byly zde i aktivity, abychom si všechno lépe pamatovali.

 Protože jsme jeli veřejnou dopravou, autobusem do Podivína a vlakem do Velkých Pavlovic, všímali jsme si dopravy České republiky a poznávali jsme okolí naší místní krajiny.                                                           

9. třída - "GAIA - nový život"

Opět jsme jeli veřejnou dopravou, srovnávali jsme kulturu při cestování rychlíkem a osobním vlakem. Všímali jsme si našeho okolí (Podivín, Zaječí, Rakvice)

Na výukovém programu se žáci seznámili s hlavními globálními problémy světa a pak pomocí deskové hry se simulovaly tyto problémy a žáci se museli společně rozhodovat, jak to budou řešit.  Byla zde vidět spolupráce ve skupině, téměř všichni se aktivně zapojovali. Učili se nejen koordinaci, ale také respektování ostatních názorů.

Na závěr proběhla diskuze o nejvýznamnějších globálních problémech. Opět to bylo velmi zajímavé a poučné nejen pro žáky.

                                                                                                       ( Mgr. Dagmar Košťálová)


 

Fotogalerie: Ekocentrum

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání

V pátek 11. března se v rámci podpory přírodovědného a technického vzdělávání žáků 6. a 7. třídy uskutečnila exkurze do Technického muzea a Planetária v Brně.

V technickém muzeu strávili žáci hodinu v technické dílně. Další hodinu pak strávili v muzejních expozicích. Některým se v expozici tak líbilo, že jsme je museli po muzeu před odjezdem hledat. Po přejezdu do planetária jsme v digitáriu zhlédli program Do vesmíru a zase zpátky. Dozvěděli jsme se o umělých družicích země,
jejich historii a budoucnosti. Také jsme se dozvěděli o tom, jak výzkum vesmíru ovlivňuje náš všednodenní život.  (Mgr. J. Straškrábová)

K - CENTRUM BŘECLAV

Žáci 8. třídy naší školy navštívili K-CENTRUM v Břeclavi. O exkurzi působivě napsal Denis Češka:

K - CENTRUM BŘECLAV.doc

Exkurze do planetária

Paní učitelka Vysloužilová navrhla, aby děti ze 4. a 5. třídy vyrazily do Brna do planetária. Byla jsem okamžitě pro. S žáky obou tříd jsme si v češtině připomněli pověsti týkající se Brna - společně se podíváme na brněnského draka, na kolo, které podle pověsti do Brna dokutálel kolař Pirk až z Lednice, na křivou věžičku, již stavilel Pilgram přikázal vytvořit, když mu radní města brna nechtěli dát slíbené zálohy, a na Nehaňbu, kterého najdeme na budově kostela sv. Jakuba.

Bylo sice již 10. března, ale když jsme vyběhli k planetáriu, překvapil nás sníh. V planetáriu nás zaujala přednáška o souhvězdích, které jsme na pomyslné obloze pozorovali, pak jsme se vypravili k planetám sluneční soustavy, o nichž jsme se dověděli spoutu zajímavého.

Poté jsme se vydali k jednotlivým památkám, které se vztahují k již zmiňovaným pověstem, nakonec jsme nakoukli i do kapucínské hrobky. Po krátkém rozchodu jsme zamířili k domovu. Tento výlet se opravdu vydařil.    (J. Pánková)

Proč říct NE cigaretám

V pondělí  7.prosince 2015  proběhl pro žáky 6. a 7. ročníku  preventivní program "Proč říct NE cigaretám". Jednalo se o interaktivní přednášku o škodlivosti 
kouření  v rámci výchovy ke zdraví. Součástí přednášky byly edukativní obrázky, videa a praktické ukázky některých nástrojů z klinické praxe.
Jedna přednáška  trvala  45 min a byla určena vždy pro jednu třídu. Přednášky  byly  pro žáky školy zdarma, hrazeny Jihomoravským krajem z Projektu Zdravý kraj a Magistrátem města Brna.                      (Mgr. Miloslava Mandíková)


Exkurze pro deváťáky

Dne 26. 11. jsme v rámci exkurze navštívili podnik Gumotex a Městskou knihovnu v Břeclavi. První část exkurze probíhala v Gumotexu, kde jsme viděli výrobu matrací, nafukovacích lehátek, člunů a slunečních clon do aut. U člunů jsme zhlédli jejich zkompletování a jejich finální vzhled. Oblíbené jsou zejména čluny Pálava. Téměř všechno se zde vyrábí ručně, a proto mají výrobky vysokou kvalitu. Vyváží se až do Ameriky.

             Druhá část exkurze byla věnována besedě v břeclavské knihovně. Knihovnice pro nás připravily zajímavé povídání o spisovateli Bohumilu Hrabalovi. Dověděli jsme se o jeho mládí, které prožil v pivovaru se svou matkou, nevlastním otcem a svérázným strýcem Pepinem.  Hrabal vystudoval práva, ale věnoval se literatuře. Měl šest žen, ale nejvíc si rozuměl s manželkou Eliškou "Pipsi". Napsal hodně knih, např. Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále, Postřižiny, Slavnosti sněženek aj. Viděli jsme i zfilmované ukázky jeho knih. Dostali jsme i příležitost přečíst ukázky z některých jeho knih a vyplnit pracovní listy.

Jeho smrt není jistá, buď to byla sebevražda, nebo nešťastná nehoda. Malá zajímavost, kterou nám řekla paní knihovnice. Kdyby se daly všechny jeho knihy (i vydané v cizích jazycích), a každá by měla šířku 1 cm, do řady za sebou, měla by řada 30 km. Kdo spočítá, kolik by to bylo knih?  Obě části exkurze byly velmi naučné a zajímavé.                                                         (Žáci 9. ročníku)


Etiketa do škol

V listopadu se žáci 3.- 8. tříd zapojili do výchovného programu zaměřeného na etiketu. Jednalo se o dva programy:

Etiketa do škol, aneb základní pravidla chování ve škole a na veřejnosti

Jednat s lidmi - to je umění

Žáci si mohli sami na sobě vyzkoušet různé situace pod vedením lektorky Kateřiny Kloudové. Seznámili se s pojmy etiketa a první dojem. Prakticky nacvičovali pozdrav, oslovování, vcházení do místnosti, chůzi vedle osoby společensky významnější (učitel), takt, ohleduplnost a úctu k lidem. Program byl poutavý a žáky zaujal. Doufejme, že budou pravidla společenského chování využívat v běžném životě.

                                              (Mgr. Miloslava Mandíková)

Od předsudků k rasismu

Pro osmáky byl v listopadu připraven workshop s cílem seznámit je  s pojmem předsudek, uvědomit si svoje předsudky a předsudky ve společnosti. Žáci si zkusili společně odhalit komunikační bariéry a rizika, která na základě předsudků vznikají a která mohou ústit v rasismus.

Prostřednictvím aktivit se pokusili mimo jiné zodpovědět tyto otázky:

> Jak se cítí někdo, kdo je jiný?
> Jsou všichni v jedné skupině stejní?
> Odkud víme to, co víme?

Workshop dětem připravila Tatina Dumbrava z neziskové organizace Nesehnutí. Děti nadšeně spolupracovaly a akce pro ně měla velký přínos.

                                  (Mgr. Miloslava Mandíková)


Přednáška Jiřího Máry o Rakousku

V listopadu jsme opět uspořádali zeměpisnou besedu s rodinou Márových, a to tentokrát o Rakousku a Francii. Jirka Mára, který je tělesně postižený, dokazuje , že i na vozíku se dá cestovat. Bylo to velmi poutavé vyprávění, viděli jsme nejen krásnou krajinu Vysokých Taur, nejvyšší horu Glosskockner, ale i muzeum Swarovského a jiné oblasti Rakouska.  Žáci si také prohlédli snímky z Francie, jak se dá půjčit loď a plout po říčním kanále. Paní knihovnice připravila pro žáky test z této přednášky a vítězové obdrží cestopisné knihy od Jiřího Máry.

https://www.jirkamara.cz/                                        (Mgr. Dagmar Košťálová)


Tajemství Věstonické venuše

V letošním školním roce se opět vypravili naši šesťáci do Dolních Věstonic. Regionální muzeum v Mikulově tam pořádá pro žáky šestých ročníků naučný program v expozici Věk lovců a mamutů.

Děti společně hledaly odpovědi na otázky, jak žili lidé v čase Věstonické venuše, jak lovili, čím se zdobili a kde bydleli. Zjistili, kdo a kde Venuši našel a proč si jí tak ceníme.
Během dvouhodinového programu si každý z účastníků vyrobil svou vlastní hliněnou venuši. Žáci obdrželi pracovní sešit a pohlednici, ti všímaví a bystří i CD.

Hliněnou sošku, kterou si zhotovili, jim pracovníci muzea vypálí v peci a dovezou do školy. (Mgr. Miloslava Mandíková)


Dějepisná exkurze se sportovně vědomostní soutěží

V říjnu navštívili sedmáci národní kulturní památku - raně středověké hradiště z 8. a 9. století - Valy u Mikulčic. Byla jim představena stálá expozice s originálními negativy základů prvních mikulčických kostelů, devět hrobů s ostatky a kopie velkomoravských mikulčických šperků.

Po odborném výkladu následovala sportovně-vědomostní soutěž O Mojmírův poklad. Žáci soutěžili ve skupinách a úkolem bylo co nejlépe a v nejkratším čase vypracovat pracovní list. Žáci aktivně vyhledávali informace, museli se orientovat v areálu, konkrétně po prostoru celého hradiště a prohlédli si repliky půdorysů velkomoravských kostelů na akropoli i předhradí.

Na závěr jsme byli pozváni na Den dravců. Program byl připraven skupinou ZAYFERUS. Během Dne dravců děti viděly přibližně 30 druhů dravých ptáků, z nichž se mnozí předvedli za letu i ve svých loveckých dovednostech v přírodním areálu Slovanského hradiště, děti si opět zasoutěžily a Simona a Markéta si dokonce mohly dravce přivolat na ruku. Exkurze byla milým zpestřením výuky dějepisu.                        (Mgr. Miloslava Mandíková)

Animovaný film

Cyril Podolský, autor tvořící převážně pro děti (večerníček Krysáci, kniha s CD Strašidelný herbář, seriál a kniha Čarovná rolnička, animace v seriálu Pat a Mat, Králíci z Klobouku aj.) se věnuje se rovněž i tvorbě pro dospělé (např. videoklipy pánů Hapky a Horáčka). Je držitelem TV ceny Elsa 2008 za námět a režii seriálu
Krysáci, byl nominován na TV cenu Elsa 2010 a cenu Týtý za seriál Krysáci 2. série. V současné době pracuje na přípravě loutkového muzikálu s názvem
Filipe!, připravuje se i nový večerníček Šiflíci a těšit se můžete i na krátký loutkový film Škaredy. V čase mimo natáčení se snaží jezdit za dětmi do škol a zajímavou formou jim představuje svět filmu.

Tak právě tento pán přijel i do naší školy, aby nám přiblížil svět animovaného filmu. Dověděli jsme se, co práce dá vytvořit film -  třeba jen několikaminutový. Viděli jsme, jak se vyrábí loutky, kolik kloubů v těle, aby se dala různě ohýbat, co piplavých činností vyžaduje výroba např. malé ručičky. Ukázal nám i loutky Krysáků, Šiflíka a Šuflíka a další. Taky jsme si mohli prohlédnout rekvizity právě pro tyto figurky. Beseda byla velmi zajímavá.   (Mgr. Jana Pánková)