Krajské kolo zdravotnické soutěže ve Znojmě

Tak jsme se konečně dočkali a v pátek 3. 6.2016 jsme plni očekávání vyrazili reprezentovat jako vítězové okresního kola zdravotnické soutěže naši školu do Znojma. Poměřování mladých zdravotníků bylo připraveno v Horním parku a naše základna na přilehlém stadionu. Čekalo nás 8 náročných stanovišť,
kde jsme museli prokázat naše teoretické znalosti 1. pomoci, dopravní výchovy, transport zraněných, obvazovou techniku pomocí šátkových obvazů a také předvést praktické ošetřování jednotlivých zranění. Tato ošetřování byla nejtěžší, ale také jsme za jejich správnost mohli získat nejvíce bodů. Žáci velmi odborně
ošetřili odřeniny na dlaních a na kolenou, problém jim nedělalo ani ošetřování zraněného se zabodnutým klacíkem ve dlani, dokázali si poradit s vymknutým
kotníkem a krvácením na čele. První pomoc jsme dali i figurantovi v bezvědomí po pádu z dětské prolézačky. Soutěži se účastnilo 10 hlídek mladších a 10 hlídek starších zdravotníků z celého jihomoravského kraje. Na této úrovni se hodnotily už opravdu velmi dobře a přesně zvládnutá pravidla 1. pomoci. Byli jsme velmi šikovní, ale místa na stupních vítězů na nás nezbyla. Skončili jsme dva stupínky pod pomyslnou bednou. Nezbývá nám nic jiného, než se znovu pustit do práce a příští rok to zkusit znovu a na bednu si konečně stoupnout! Za hlídku mladších zdravotníků Janu Machovcovou, Silvu Spěvákovou, Nelu Balážovou, Terezu Fibingrovou a Ondřeje Stejskala  vedoucí Jana Straškrábová.


Krajské kolo zdravotnické soutěže

Okresní kolo zdravotnické soutěže

Mladí zdravotníci ze ZŠ Lednice se celý rok pilně připravovali na svou soutěž a 17. května se konečně dočkali! Byli velmi napnutí, jak předvedou své naučené znalosti a dovednosti z 1. pomoci, protože do okresního kolo zdravotnické soutěže museli vyjet až do Hodonína. Oblastní spolek ČČK v Břeclavi byl totiž zrušen. Velmi úspěšně nás reprezentovaly dvě hlídky mladších zdravotníků ze 3., 4. a 5. třídy :

1.   místo : J.Machovcová, O. Stejskal, S. Spěváková, N. Balášová a T. Fibingrová

3.    místo : N. Kabátová, Š.Krůza, N. Kolková, E. Lukášková a V. Lukášková

Se svými nabytými znalostmi se neztratila ani hlídka starších zdravotníků  složená z žáků
7. a 9. třídy:

5.     místo : A. Šuralová, M. Bendová, S. Kelčová, F. Bureš a D. Hajdová

Děvčata a chlapci velmi pečlivě ošetřovali zraněného v bezvědomí, se zlomenou dolní končetinou, s řeznými ranami na rukou, poradili si i při resuscitaci, transportu
zraněných, poznávání léčivých bylin a obvazové technice. Hlídka, která obsadila 1. místo, postupuje do krajského kola, které proběhne ve Znojmě. Držme jim
všichni palce!                                                                      
                   (Mgr. Jana Straškrábová)


Mladí zdravotníci

Dopravní soutěž

Dne 3. května proběhlo v Břeclavi oblastní kolo dopravní soutěže BESIP. Naše škola se pravidelně tohoto klání zúčastňuje. Do letošního ročníku byli vybráni čtyři žáci pátého ročníku. Jana Machovcová, Natálie Kabátová, Ondřej Stejskal a Martin Papiernik. Při jejich první účasti, kdy vlastně sbírali zkušenosti, skončili těsně pod stupni vítězů. Čtvrté místo z dvanácti účastníků je příslibem do budoucích ročníků.  (Mgr. J. Hromada)


Mezinárodní matematická soutěž Klokan

Každoročně se naše škola zapojuje do mezinárodní matematické soutěže pod názvem Klokan. Jde o to, že v jednom dni dostanou na celém světě všichni žáci stejné zadání (pochopitelně upravené dle "krajových" zvyklostí) a jejich výsledky jsou pak tím pádem porovnatelné.

Soutěžíme ve třech kategoriích, Cvrček (2. a 3. třída), Klokánek (4. a 5. třída), Benjamín (6. a 7. třída) a kadet (8. a 9.) třída.

Na školu se mám zpět dostává vyhodnocení všech zúčastněných žáků z našeho okresu. Žáci dosahují za správné výsledky body, jejich součet se pak porovnává. Je tedy jasné, že na některých místech je i více žáků se stejným počtem bodů. Jak si v porovnání s ostatními vedeme? Výsledky najdete zde:

                                                    (Mgr. S. Straškrába)

Mezinárodní matematická soutěž Klokan.docx

Olympiáda v českém jazyce

- výsledky školního kola

1. místo - Karolina Minnie Rostock (8. třída)              21 bodů

2. místo - Jan Čuda (9. třída)                                     18 bodů

3. místo - Jasmína Láníková (9. třída)                       17 bodů

4. místo - Jitka Mouricová (8. třída)                           16 bodů    


Další soutěžící:  Tomáš Prosecký, Adriana Šuralová, Denis Češka, Miroslav Mráz, Adéla Drobiličová, Otto Zapletal, Martina Balášová, Kateřina Tihelková, Sabina Tréšková, Petra Bayerová, Sabina Jankovičová, Adéla Misařová.                     Blahopřejeme!

Žáci umístění na 1. a 2. místě se zúčastní okresního kola v Břeclavi. 

Okresní kolo:

Jan Čuda se umístil na 6. místě (z 33 soutěžících) - gratulujeme!!!


   

Dějepisná olympiáda

Pro letošní rok bylo připraveno téma dějepisné olympiády Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou. Školního kola se zúčastnilo jen pět žáků. Z osmého ročníku to byli - Kateřina Krůzová, Jitka Mouricová a Denis Češka, z devátého ročníku pak Adriana Šuralová a Tomáš Prosecký.

Nejvyšší počet bodů získala  Kateřina Krůzová, těsně za ní byla Jitka Mouricová a obě dívky postupují do okresního kola, které se uskuteční v lednu 2016 v Břeclavi v DDM Duhovka. Děvčatům budeme držet palce, aby se mezi nejlepšími dějepisci okresu neztratily!
                                            (Mgr. Miloslava Mandíková)