"Kostra člověka", "Zdravá výživa"

Naši žáci 5. ročníku se v rámci přírodovědy seznámili se stavbou lidského těla. Dozvěděli se, jak je možné, že dobře funguje, i jaká jsou rizika poškození.
Vypracovali dva projekty:

První - na téma "Kostra člověka" zjistili, že kostra je oporou našeho těla a základem pro jeho pohyb. Připomenuli si i 5 smyslů člověka - zrak, čich, sluch, chuť a hmat.

V druhém projektu - "Zdravá výživa" se seznámili se zdravým způsobem života, s Pyramidou zdravé výživy, tzn. správným složením potravin v lidském jídelníčku a poučili se i o škodlivosti soli. Žáky práce ve skupinách na projektech moc bavila a líbila se jim jejich kolektivní práce.

                                 (Mgr. Jitka Vysloužilová)                                      


Kostra člověka

Projekt o Karlu VI. a jeho významném výročí

Žáci 7. ročníku se během hodin výtvarné výchovy ponořili do doby Karla IV., tedy období středověku 14. století.  Zopakovali si znalosti o Karlu IV., které měli z hodin dějepisu, připomněli si rodiče - Jana Lucemburského a Elišku Přemyslovnu a dětství tohoto významného panovníka. Společně jsme si povídali o čtyřech manželkách Karla IV., o významných stavbách, které nechal postavit, o gotickém oblečení, o střevících s vysokou špičkou a o dámské módě. Přečetli jsme si zajímavosti o korunovačních klenotech, rytířských kláních a stavbě Nového Města pražského. Celé povídaní jsme završili výtvarným zpracováním projektu.

Tyto hodiny výtvarné výchovy jsme si moc užili, výročí 700 let od narození Karla IV. bylo důstojně připomenuto a žáci snad na něj dlouho nezapomenou.

                                                                               (Mgr. Jana Straškrábová)