Sedmikráska chudobka

Naše škola každoročně pořádá sběr léčivých rostlin. Abychom do sběrny odevzdali co nejvíce bylin, rozhodla se velká část tříd sbírat v hodinách pracovních činností chudobku ve velkém. Vždyť kolem školy a v přilehlém parku se to sedmikráskami jen hemží! Na fotografiích uvidíte velké pracovní nasazení všech zúčastněných.                                       (Mgr. Miloslava Mandíková)


Sběr léčivých bylin

Pálení čarodějnic

Tradice je tradice a konec dubna je i na naší škole ve znamení pálení čarodějnic. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Lidé se scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo "pálení čarodějnic".

I žáci nižšího stupně se vydali k Janohradu, aby si tento zvyk připomněli. Teple oblečni, vybaveni špekáčky a papírovými čarodějnicemi jsme vyrazili na cestu. U Janohradu nás čekali pracovníci obecního úřadu, kteří posekali trávníky, pan Vaníček přivezl suché dříví a klacíky na opékání (tímto jim moc a moc děkujeme). Oheň vesele plál a děti opékaly, sluply špekáčky a pak si zahrály hry, proběhly se a potom se opět sešly u ohně, rozloučily se se vším zlým a spálily čarodějnice. Po uhašení ohně přijely dvě lodě pana Martinka a odvezly nás k zámku. I jemu patří poděkování. Snad po mrazivých ránech  nastane konečně teplé jaro, když jsme ho tak hezky přivítali.  Z fotek si můžete přiblížit atmosféru tohoto dne.                               (Mgr. Jana Pánková)

https://janapa636.rajce.idnes.cz/Paleni_carodejnic_2016


Teorie a praxe

Zadání: studená kuchyně.

Ovocný salát, zeleninový salát, pomazánky.

Žáci 6. třídy se postavili k tomu opravdu čelem. Přinesli si suroviny - pomeranče, kiwi, banány aj. Pustili se do tvorby s velkou chutí. Skupina chlapců si připravila dokonce banánový koktejl s využitím technického vybavení naší cvičné kuchyně, samozřejmě za odborného dohledu vyučujícího. Výsledek jejich práce lákal nejen barevnou pestrostí, ale především vynikající chutí. Po vzájemné ochutnávce mi nezbylo než ohodnotit známkou výborně, což se všem objevilo následně i v žákovských knížkách. Chtěl bych ještě poděkovat celé třídě, že vše, včetně úklidu, zvládli v rekordním čase jedné vyučovací hodiny.

                                                        (Mgr. Polanský Stanislav, vyučující praktických činností)


Netradiční výuka občanské výchovy

Dnešní hodina občanské výchovy v šestém ročníku se vymykala normálu. Napadl totiž první sníh! Přece se nebudeme učit ve třídě, když to bílé nadělení tak láká ven! Při pohledu na fotografie musí bý tvšem hned jasné, že dětem vůbec nevadilo, že se dnes v ORV nic nového nedověděly.
P.S. Vše samozřejmě doženeme, budeme se ještě pilněji učit.

(Mgr. Miloslava Mandíková)