Exkurze do Tématických zahrad

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně otevřela o víkendu(10. - 11. 6. 2017) pro širokou veřejnost nově vytvořené Tematické zahrady"Labyrint přírody a ráj zahrad".

Ing. Jiří Martinek, Ph.D., proděkan pro PR, se dětem ze šesté třídy věnoval i následující úterý. Prošel s námi všech jedenáct částí zahrad, vhodnou formou dětem povídal o rostlinách zde rostoucích. Šesťákům se zahrady velmi líbily, učarovala jim všude přítomná voda. Pochvalovali si hebkou trávu, po které mohli chodit bosky. Co víc dodat? Zahrady jsou další krásnou částí Lednice, kam můžete zavítat i vy.

                (Mgr. Jana Pánková)

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Tematicke_zahrady/


Den vody

V květnu se uskutečnílo projektové vyučování Den vody. Cílem bylo uvědomit si důležitost vody a ochrany vodních zdrojů. Žáci šestých až devátých tříd se rozešli různě podle svých plánu a seznamovali se s vodními živočichy, s úpravnou vody, s čistírnou odpadních vod, přírodními rezervacemi...


Vzdělávací program Rybářství a rybníkářství

 V rámci Dne vody se sedmáci  23. května 2017 zúčastnili poutavého a zajímavého vzdělávacího programu Rybářství a rybníkářství. Kombinovaná výuka probíhala v učebnách a výstavních prostorách lednických jízdáren, v zámeckém parku a rybnících. Program zahájil teoretickou částí Ing. Slávek Toncr. Žáci si vyslechli něco o historii rybníkářství, podzimních a jarních výlovech, zjistili, co je rybník, hráz rybníka, napájení rybníka, jaká je technika lovu ryb, jakou výbavu má rybář a na co ryby berou. Po teoretické části se všichni přesunuli na terénní výuku k Růžovému rybníku v zámeckém parku.  Každý si vyzkoušel  chytat ryby na udice ( a nebylo to vždy jednoduché ) lovit živočichy do sítěk ( to všechny bavilo nejvíc ) a každý měl možnost projet se na lodičce s Davidem Formanem po Růžovém rybníčku. Na závěr pan Toncr nalovené živočichy pojmenoval. A co bylo největší událostí? Ulovený karas Markéty Vyhnálkové,  kapr Kristýny Drobiličové a skokan skřehotavý Terezy Pekárkové.            (Mgr. Miloslava Mandíková)

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Rybarstvi_a_rybnikarstvi_-_Den_vody/

Exkurze do čistírny odpadních vod

Šesťáci se vydali směrem na Podivín, kde se nachází čistírna odpadních vod (ČOV). Areálem nás zasvěceně provázel pan J. Kolář. Dověděli jsme se, kudy teče a jak se zpracovává odpadní voda z domácností, hotelů, penzionů... Je čištěna nejen usazováním a filtrací, ale také biologicky. Problémy pracovníkům dělají jednorázové ručníky, které nepatří do WC, ale do odpadkového koše. Na konci cesty jsme viděli čistou vodu, která se vypouští do Dyje. Jako vedlejší produkt vznikají kaly, které se používají jako hnojivo. Děti přednáška zajímala,
odnesly si spoustu informací, na závěr vyplnily pracovní listy, aby si ověřily, co vše si zapamatovaly. Exkurze měla sladkou tečku, protože celou třídu pozvala paní Myslíková na nanuky, což nám přišlo velmi vhod, protože bylo docela teplo. Jí i panu Kolářovi patří náš velký dík.

                                                 (Mgr. Jana Pánková)                                                

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/COV_-_Lednice_-_Den_vody/


Slavkov, Mohyla míru

Ve středu 3. 5. 2017 odjeli žáci 8. třídy na exkurzi do Slavkova u Brna. Osmáci si tady oprášili své vědomosti z hodiny dějepisu, kde se už před měsícem o výpravách Napoleona na Moravu učili. Muzeum, videoprojekce v muzeu a následně pak prohlídka Mohyly míru žáky doslova uchvátila. Exkurze pak pokračovala návštěvou Slavkova, prohlídkou parku a zámku. Po nezbytném občerstvení a fotografování jsme se pak všichni šťastně, obohaceni o nové poznatky, rozjeli domů.

                                                (Mgr. Miloslava Mandíková)

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Slavkov_-_2017_8._trida/


Sedmáci v Praze historické

Již hodně let jezdí sedmáci poznávat hlavní město, tématem je Praha historická. Letos jsme vyrazili 16. května. Metrem jsme přijeli na stanici Hradčanská, takže jsme prohlídku Hradu začali z jiné strany než obvykle. Tentokrát jsme museli při vstupu na tato historická místa projít bezpečnostní kontrolou, zase něco nového. Prošli jsme nádvoří a naše kroky vedly do Svatovítské katedrály. Následovala prohlídka starého královského paláce s Vladislavským sálem a už jsme se těšili na stálou expozici Příběh Pražského hradu. Ten má za cíl připomenout domácím i zahraničním návštěvníkům tisíciletou historii místa, v němž se tvořily dějiny české státnosti. Zde jsme viděli mnoho zajímavých předmětů - jako např. Zlatou bulu sicilskou, kopie korunovačních klenotů, pohřební plášť Rudolfa Habsburského... Půvabnou Zlatou uličkou jsme prošli kolem Daliborky do Jižních zahrad, kde byl krátký "svačinový" odpočinek. Obvykle pokračujeme buď na Petřín, do Betlémské kaple nebo do poslanecké sněmovny. Letos jsme vybrali sněmovnu. Měli jsme "štěstí", v tento den probíhalo zasedání a my jsme mohli z balkonku pro veřejnost pozorovat naše poslance při práci. Bylo to velmi poučné. U mikrofonu stál poslanec a dle mě celkem zajímavě mluvil, ovšem ve sněmovně ho až na pár lidí nikdo neposlouchal. Chodili stále ze sálu a zpět, jedli, hlasitě mezi sebou mluvili (otočení od přednášejícího), někteří i podřimovali, psali sms nebo hráli hry? I děti z toho byly šokované - škoda, že si museli odnést takovou zkušenost - v zaměstnání se nemusí pracovat. Stačí tam jen být...

Asi po půl hodině jsme toto místo opustili a pokračovali Malou Stranou na Karlův most a pak k orloji na Staroměstském náměstí. Den jsme zakončili nezbytným rozchodem na Václavském náměstí. Pak následovala už jen cesta domů (neucpanou dálnicí). Tento slunečný den se nám skutečně vydařil. (Mgr. M. Mandíková, Mgr. J. Pánková)

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Praha_2017_-_Praha_historicka_7._tr./
Exkurze do ČNB - program Lidé a peníze

Již několik let jezdíme na jaře se žáky 9. ročníku do Prahy do České národní banky na vzdělávací pořad Lidé a peníze. Touto exkurzí doplňujeme učivo občanské a rodinné výchovy a matematiky zaměřené na finanční gramotnost. Žáci se v prostorách trezoru seznámí s historií platidel, bankovek a mincí, s historií České národní banky a její činností. Nakonec si zasoutěží a potěžkají opravdovou zlatou cihlu. Vzhledem k tomu, že program v bance trvá přibližně 1,5 hodiny a jsme tak daleko od domova, nemůžeme tento výlet nechat pouze jako "jednodruhový". Vždy buď navštívíme lektorovanou výstavu v Národním muzeu, nebo v Muzeu Policie České republiky. Letos to vyšlo na policii. Žáci při procházení stálé výstavy vyhledávali odpovědi na otázky a úkoly z připravených pracovních listů. Na konci si je spolu s paní lektorkou vyhodnotili. Pak navštívili výstavu rekvizit a kostýmů použitých při natáčení seriálu Četníci z Luhačovic a výstavu věnovanou prevenci drogové
závislosti. Pochopitelně, že součástí pražského dne byl i rozchod v okolí Václavského náměstí. Počasí nám více než přálo, tak jsme si
všichni takřka letní Prahu pořádně užili.    Mgr. S. Straškrába

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Praha_-_2017_Exkurze_do_CNB/Výprava do Velkých Pavlovic byla plná ponaučení

Hned dvě exkurze absolvovali žáci 6. A první březnový den ve Velkých Pavlovicích. Přestože jej nestrávili v lavicích, dozvěděli se mnohá zajímavá fakta.

První exkurze zavedla šesťáky do Ekocentra Trkmanka. Díky dvěma zkušeným lektorkám se mohli vydat na cestu kolem světa a dozvědět se něco o tamní fauně a flóře. Své poznatky pak žáci zúročili při tvorbě plakátu kontinentu, který si vylosovali. Druhá část dne vedla do firmy Hantály, která se zabývá svozem a zpracováním odpadů. Žáci měli možnost na vlastní oči vidět, co se děje s odpadem, který je velkopavlovickou firmou z naší obce vyvážen. Například už vědí, že ze tříděného odpadu z domácností jako jsou plasty, papír nebo tetrapak mohou vznikat nové výrobky. A to díky procesu recyklace, který tato firma zajišťuje.

Na otázku, co se děje s komunálním (směsným) odpadem, dostali žáci odpověď na místě, na které je dopravil autobus. Jednalo se o ekologickou skládku, která byla vybudována za účelem ekologického zneškodnění odpadu. Nemohla být vynechána ani informace o bioodpadu, kterým se firma Hantály také zabývá, a od roku 2013 tento typ odpadu převáží ve speciálních nádobách do velkopavlovické kompostárny.

Poslední sdělení udělalo tečku za březnovým výletem "za školu" do Velkých Pavlovic , ze kterého si děti z 6.A odnesly cenné informace.

                           (Mgr. D. Košťálová)

Foto:

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Velke_Pavlovice_-_2017_-_6._trida


BESEDA SE STŘEDNÍ LESNICKOU ŠKOLOU  HRANICE

Proběhla dne 5. 1. 2017 - více se dozvíte v článku, který napsala Nelly Garčicová

      Střední škola lesnická se nachází v Hranicích na ulici Jurikova 588, 753 01.

    Na střední škole se nachází jeden obor - lesnictví, studium trvá 4 roky a je ukončeno maturitou. Forma studia je denní. Zahraniční pobyty si studenti mohou zařídit sami. Obvykle ale tyto pobyty naplánují a domluví vyučující. Vyučované předměty se dělí na všeobecně vzdělávací a na odborné. Mezi všeobecně vzdělávací patří český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, dějepis, matematika, fyzika, chemie. Mezi odborné se řadí biologie, zoologie, myslivost, pěstování lesů, ochrana lesů, nauka o lesním prostředí, hospodářská úprava lesů, lesní těžba, motorová vozidla, mechanizační prostředky, lesní stavby, výpočetní technika, ekonomika.  Na této škole se nachází i kroužky , trubačský kroužek, včelařský kroužek, rybářská kroužek, basketbal, střelecká kroužek, házená, fotbal, řezbářský kroužek, lesní pedagogika, sokolnický kroužek, kulturistika, volejbal. Žáci mají možnost celodenního stravování a ubytování na domově mládeži (měsíční poplatek za ubytování a celodenní stravování činí 2 800,- Kč). V průběhu studia získá každý student lovecký lístek, zbrojní průkaz, řidičský průkaz a průkaz k obsluze motorové pily a křovinořezu. Školní polesí se nachází ve Valšovicích, kde mají studenti možnost se také vzdělávat. Každý žák dostane na začátku své 4-leté výuky uniformu, kterou musí ve škole a na akcích školy nosit. Na praxi se ovšem oblékají do vhodnějšího pracovního oblečení.                                         

    Uplatnění absolventů  je na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně -lesní inženýrství, krajinné inženýrství, regionální rozvoj a mezinárodní studia. Na České zemědělské univerzitě v Praze - lesnická fakulta - lesní inženýrství, krajinné inženýrství. Studenti mohou pokračovat v  magisterském studium na všech VŠ ekologického a přírodovědného zaměření. Další uplatnění je možné v  síti vyšších odborných škol ekologického a přírodovědného charakteru.

 Uplatnění v provozu:

 • Lesy České republiky – revírník a další pozice.
 • Lesní akciové společnosti – široká škála pozic.
 • Obecní a městské lesy.
 • Soukromé lesní majetky.
 • Chráněné krajinné oblasti – odborný pracovník.
 • Národní parky – odborný pracovník.
 • Vojenské lesy a statky – lesnické odborné funkce.
 • Odborný pracovník firem HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESA.
 • Státní správa – referáty životního prostředí.
 • Oborník, bažantník (specialista v oboru myslivosti).
 • Firmy ozeleňování krajiny a rekultivace.
 • Správa toků, hrazení bystřin.
 • Lesní stavební firmy.
 • Firmy zpracování dřeva, obchodující se dřevem.
 • Ekolog průmyslových podniků.
 • Operátor speciální lesní techniky.

    Ve škole se nezdraví ''ahoj'' nebo ''dobrý den'', ale LESU ZDAR. Na přednášce nám ukázali i některé zajímavosti, které charakterizují tuto střední školu např. nohu z kamzíka, liščí kožešinu, loveckou pušku, měřič kmenů, sbírku brouků a vzorky jednotlivých druhů dřeva.

stránky školy-  https://www.slshranice.cz/uvod.htm

   

Nelly Garčicová, žákyně 9.tř.

 

 

K CENTRUM BŘECLAV

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 jsme po Fortelu navštívili i Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav. Naše povídání se dvěma sociálními pracovnicemi trvalo něco přes hodinu. Vzhledem k tomu, že besed na toto téma jsme měli už mnoho, jsem si myslela, že toto bude další, kde nám řeknou, že návykové látky jsou špatné stejně tak jako sociální sítě. Bylo to to samé, ale tentokrát jsme byli v jiném prostředí, a tak to celé mělo i trochu jinou atmosféru. Slečny z K-centra nám vykládaly, jak to celé funguje, jaké mají možnosti lidé, kteří si přijdou pro radu, co všechno jim můžou nabídnout. Ukázali nám různé papíry s instrukcemi, které do ruky dostanou také lidé, kteří si přijdou pro pomoc. Dá se říct, že pomáhají všem lidem v nesnázích. Od lidí bez domova, přes lidi závislé na návykových látkách až po zoufalé rodiče. Také nám vysvětlily, že mají i terénní program, kdy mají čtyři dny v týdnu vyhrazené pro okolní města Břeclavska. V pondělí, úterý, středu a čtvrtek jsou v městech a okolních obcích s batohem, ve kterém jsou nepoužité sterilní potřeby, které by měly závislým lidem pomoci nenakazit se nějakou infekční nemocí. Vysvětlily nám odpověď na častou otázku, jestli poskytovat závislým lidem různé stříkačky a jehly je správné. Léčba infekčních (někdy až smrtelných) nemocí požaduje vysoké finance, které nikdo z těchto lidí pravděpodobně nemá, hlavně si kolikrát ani nepřipustí, že jejich hygienické návyky jsou špatné. Ve chvíli, kdy potřebují svou dávku euforie, nad tím ani nepřemýšlí. A tak dát jim čistou jehlu, která stojí 2-3kč je mnohem lepší, než léčit třeba žloutenku nejzávažnějšího typu za několik stovek tisíc korun. Pak přišla část na osobní zkušenosti a naše názory. Sice tam byla jen třída, bez osoby, která by informací mohla nějakým způsobem zneužít, ale i tak nikdo nic neřekl. A tak naše povídání pomalu končilo, protože sociální pracovnice nám řekly všechno, co nám měly říct, a my jsme neměli žádné další otázky. Beseda byla příjemná, přišlo mi, že slečny, které tuto práci dělají, ji dělají s nadšením a domů odchází s dobrým pocitem, že něco udělaly pro druhé. Což hrozně obdivuju, protože já sama bych něco takového dělat nedokázala.                       (K. Krůzová)


Člověk pro přírodu, příroda pro člověka

V pondělí 5. 12. 2016 se vypravila sedmá třída do Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Žáci jeli za poznáním za odměnu, byli totiž druzí ve sběru papíru a hliníku. Zúčastnili se ekologického programu Člověk pro přírodu, příroda pro člověka. Osvojili si zde znalosti o vztahu člověka k přírodě, uvědomili si vliv člověka k přírodě z historického pohledu a zapojili se do aktivity týkající se vztahu člověka k přírodě.

I cesta autobusem a vlakem byla poučná, žáci se během ní seznamovali s okolím a plnili i úkoly zadané p. uč. Košťálovou.

Akce byla velmi zdařilá a rádi se zase, pokud vyhrajeme sběr, opět nějakého ekologického programu zúčastníme.

                       (Mgr. Miloslava Mandíková, třídní učitelka 7. ročníku)

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Trkmanka_-_7._trida/Výlet s environmentální tématikou

24.11. byli deváťáci na exkurzi ve Velkých Pavlovicích v Ekocentru Trkmanka na programu: "Gaia - nová planeta". Zde se dozvěděli o globálních problémech lidstva, pak si zahráli deskovou hru o záchranu planety. Potom se měli domluvit, co by si měli vzít na novou planetu. Cestou zpět do Lednice navštívili dvě rozhledny: Slunečná (u Velkých Pavlovic) a Dalibor (u Zaječí).

                        (Mgr.Dagmar Košťálová)

Břeclavský fortel - přehlídka firem a podniků Břeclavska

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se naši žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili 2. ročníku Břeclavského fortelu, který se zaměřil na přiblížení technických oborů nastávajícím absolventům základních a středních škol, ale i široké veřejnosti. Průmyslové firmy, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se zájmem o technické obory, se snaží povzbudit zájem žáků o tyto profese. Chtějí poukázat na stálý nedostatek zájemců o tato povolání a představit pracovní možnosti v místních podnicích. Cílem přehlídky bylo ukázat žákům, že i v tomto regionu je mnoho možností uplatnění se na trhu práce.

 Chlapci a děvčata nejdříve v hodinách pracovních činností vyhledávali informace o firmách a podnicích, které přislíbily účast na této akci. Zajímalo je, kde firmy sídlí, co vyrábí, kam své zboží vyváží a jaká povolání požadují do svých provozů. Přímo na místě veletrhu potom získali další materiály a mohli přímo komunikovat se zástupci asi 15 podniků břeclavského okresu. Opět jsme se přesvědčili, že obory technického zaměření mají všude dveře otevřené a tito lidé nebudou mít o zaměstnání nouzi.               (Mgr. Jana Straškrábová)


https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Breclavsky_fortel


Pavlov

Nejen učením ve školních lavicích se zabývají naši školáci. Nové vědomosti získávají a již získané si upevňují na různých exkurzích. Paní učitelka M. Mandíková každoročně, v souladu s probíraným učivem, zajišťuje výlety s poznávacím zaměřením. Šesťáci, kteří se učí v dějepise o
pravěku, se dříve vydávali do Dolních Věstonic. Letos se poprvé vypravili do Pavlova. Navštívili nově vybudovaný Archeopark. Po zhlédnutí krátkého filmu, který je provedl pravěkem, si prohlédli archeologické nálezy a do připraveného sešitu s otázkami vyhledávali správné odpovědi. Velmi je bavilo, že si mohli vyzkoušet modelování Věstonické venuše. (J. Pánková)


https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Exkurze_-_Pavlov/


Exkurze na ÚP a SPŠE Beneše a OA Břeclav

Průmyslovka.rtf

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Exkurze_v_PS/

Mikulčice

4. října jsme vyjeli do Mikulčic. Nejdříve nám vyprávěli o Mojmírově pokladu (1. velkomoravský kníže). Prohlíželi jsme si vykopávky, například přezky od opasku, šperky, nářadí....kostry dětí i dospělých v hrobech. U jednoho bojovníka ležel i meč. Po prohlídce jsme byli rozděleni po čtyřech do skupin a šli jsme plnit úkoly, abychom získali Mojmírův poklad. Dostali jsme vlajku, s kterou jsme běželi po stanovištích a plnili úkoly, až jsme se vrátili zpět na start (tam byl i cíl). Běhali jsme podle mapy. Podle mě bylo stanovišť málo, představovala jsem si to náročnější. Byla tam i rozhledna, na kterou většina z nás vylezla. Byl z ní úžasný výhled - až na tehdejší osmý kostel. Byl to dobrý výlet.
(Markéta Vyhnálková, 7. třída)


https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Mikulcice_-_rijen_2016/