Proškolování první pomoci

Na ZŠ Lednice proběhlo v pondělí 12. 6. 2017 proškolování první pomoci. Žáky 6. - 9. ročníku přijeli proškolit studenti  SSOŠ manažerské a zdravotní z  Břeclavi pod vedením paní učitelky Hany Ciprysové. Studenti si připravili devět stanovišť s různými druhy úrazů, se kterými se mohou žáci setkat v běžném životě. Nejdříve studenti žákům vysvětlili, jak mají jednotlivá zranění ošetřit a oni si následně sami zkoušeli, jak by se v dané situaci zachovali. Ošetřovali například popáleniny, podvrtnutý kotník, řeznou ránu na ruce, museli si poradit se střepem v noze, naučili se resuscitovat, volat záchrannou službu, pokládat zraněného do stabilizované polohy, poskytnout protišoková opatření a přenášet raněné. Akce byla velmi zdařilá, dobře zorganizovaná, některá poranění byla tak dobře namaskovaná, že žáci při pohledu na krev i omdlévali.

Vedení SSOŠ manažerské a zdravotní děkujeme za hezky připravenou akci, obzvláště děkujeme týmu učitelek a studentů, kteří se na akci
podíleli.                      (Mgr. Miloslava Mandíková, ZŠ Lednice)https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Proskolovani_v_prvni_pomoci/


Soutěž mladých zdravotníků

V květnu se mladí zdravotníci ze ZŠ Lednice opět účastnili okresního kola soutěže mladých zdravotníků. Už druhý rok musíme cestovat až do Hodonína, protože pobočka ČČK byla V Břeclavi zrušena. Letos jsme vyslali 2 hlídky z prvního a dvě hlídky z druhého stupně ZŠ. Byli jsme velmi úspěšní a po soutěži jsme mohli jet zvesela domů, protože každá hlídka získala diplom. Starší zdravotníci obsadili 2. a 3. místo a mladší
zdravotníci 1. a 3. místo. Vítězná hlídka mladších zdravotníků ve složení: S. Spěváková, T. Fibingrová, N. Balážová a V. a E. Lukáškovy nás reprezentovaly i v krajském kole ve Znojmě. Po náročném ošetřování popálenin, tepenného krvácení, obvazové technice, ošetřování zlomeniny, transportu zraněných a otázek z 1. pomoci obsadily krásné 6. místo.                                                                                                     
               (Mgr. Jana Straškrábová)

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Zdravotnici/Matematická soutěž "Klokan"

se koná každý rok, probíhá v různých věkových kategoriích. Přinášíme výsledky nejlepších matematiků:

Kategorie Cvrček - 3. třída

1. Alena Machovcová, 3. tř. - 70 bodů

2. Ondřej Uher, 3. tř. - 65 bodů

3. Nela Radkovičová, 2. tř. - 56 bodů

3. Adriana Havlíčková, 2. tř. - 56 bodů


Kategorie Klokánek 4. a 5. třída

1. Dominik Galba, 5.tř. - 90 bodů

2. Adéla Kudláčková, 5.tř. - 88 bodů

3. Mohammad Albahri, 4.tř. - 85 bodů

4. Silvie Spěváková, 5. tř. - 75. bodů

5. Aneta Schallenbergerová, 4. tř. 68. bodů


Kategorie Benjamín 6. a 7. třída


1. Lubomír Bednár, 6. tř. - 83 bodů

2. Tereza Pekárková, 7. tř. - 77 bodů

3. Jana Machovcová, 6. tř. - 73 bodů

4. Stanislav Polák, 7. tř. - 71 bodů

5. Denis Bauer, 7. tř. - 70 bodů


Kategorie Kadet 8. a 9. třída


1. Jana Gabriel, 9. tř. - 74 bodů

2. Denis Češka, 9. tř. - 72 bodů

3. Marek Bartošík, 8. tř. - 72 bodů

4. Tereza Pánková, 8. tř. - 71 bodů

5. Jitka Mouricová, 9. tř. - 65 bodů
Soutěž Zdravé5 o nejzdravější svačinku

Zdravá5 vyhlásila soutěž o nejzdravější svačinku. Soutěžící měli udělat svačinku pro 4 osoby a nesměli přesáhnout částku 100 Kč.  Do této soutěže se zapojili jen osmáci a to Tereza Pánková, Filip Bureš, Andrea Kachyňová, Viktorie Kodlová, Tereza Kodlová, Dominika Kresničerová, Michala Vaníčková a Daniela Hajdová. Na přiložených fotografiích můžete vidět, jak se jim svačinky povedly. Teď už jen budeme čekat, zda se naše týmy v celorepublikové soutěži umístí na nějakém hezkém místě.

             (Mgr. Dagmar Košťálová, Mgr. Miloslava Mandíková)

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Zdrava5_-_soutez/Matematická soutěž Pythagoriáda

    Na přelomu ledna a února se žáci 5. -  8. ročníku naší školy účastnili soutěže matematických znalostí. Pro každý ročník je připraveno 15 úloh, které žáci samostatně 60 minut řeší. Zadání úloh jsou zpracována autorským kolektivem tvořeným pedagogy ze ZŠ a víceletých gymnázií. Za každou správně vyřešenou úlohu získají žáci 1 bod. Úspěšným řešitelem školního kola  se stává každý soutěžící, který bude mít 10 bodů

     Nejlepšími řešiteli v 5. třídě byli Silva Spěváková a Dominik Galba, oba vyřešili 10 úloh. V 7. a 8. ročníku žáci nedosáhli stanoveného počtu 10 bodů. Zato v 6. ročníku máme hned tři úspěšné řešitele: Janu Machovcovou, Ondřeje Stejskala (oba po10 bodech) a nejlepší řešitelkou s 11 body je Marie Martinková. Všichni tito žáci nás budou reprezentovat v okresním kole, které proběhne v Břeclavi v polovině května.                                                     

(Mgr. Jana Straškrábová)

Recitační soutěž

První týden v prosinci proběhly ve čtvrté a v páté třídě třídní kola recitační soutěže. V úterý 20. 12. se děti z obou tříd sešly v jedné třídě a postupně se jim a porotě představilo 23 recitátorů. Vybrali si básně různých autorů. Porota měla docela těžký úkol - vybrat ty nejlepší. Nebylo to opravdu jednoduché, protože pochvalu si zasloužili všichni. Recitátory si prohlédněte v naší fotogalerii:

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Recitacni_soutez/


Výsledky:

1. místo: Dominik Galba - 5.třída

2. místo: Aneta Schallenbergerová - 4. třída

3. místo: Darja Zahradníčková - 5. třída, Vendula Lukášková - 4. třída

4. místo: Beáta Stávková - 5. třída

5. místo: Jan Pánek - 4. třída

6. místo: E. Lukášková, L. Ondrysková, V. Klimovičová, Sabina Kelčová, S. Spěváková, M. Schallenberger

                                             (M.Dostálová, J. Pánková)

Školní kolo olympiády z českého jazyka

 

V letošním školním roce se do soutěže přihlásilo 22 žáků z 8. a 9. třídy. Mluvnická část obsahovala náročnější úkoly, ve slohu se mohli žáci rozepsat na téma " Moje vzlety a pády". Žáci z 8. třídy byli sice méně zkušení, ale vedli  si velmi dobře. Získané zkušenosti se jim budou hodit v příštím roce. Vyslovuji pochvalu všem vítězům i zúčastněným.


1. místo -  Adéla Drobiličová      23 bodů

2. místo -  Karolina M. Rostock  22 bodů

3. místo -  Kristýna Ruttkayová  20 bodů

4. místo -  Adéla Misařová         19 bodů                (Mgr. Marie Dostálová)


Dějepisná olympiáda

Pro letošní školní rok bylo vyhlášeno téma Marie Terezie - žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století. Do školního kola se přihlásilo pět žáků deváté třídy. Se zadáním si poradili velmi dobře a z celkového nejvyššího počtu 60 bodů získali opravdu hodně.

1. Denis Češka - 56 bodů

2. Adéla Drobiličová - 54 bodů

    Karolina M. Rostock - 54 bodů

3. Kateřina Krůzová - 53 bodů

4. Jitka Mouricová -52 bodů


Denis Češka a Adéla Drobiličová postupují do okresního kola.

                          (Mgr. Miloslava Mandíková)