Výlet do Prahy

Blíží se konec školního roku a to znamená, že sedmácí vyrážejí do Prahy. Tentokrát vlakem. Program začíná příjezdem na hlavní nádraží. Pak jsme sběhli na stanici Můstek do metra, vystoupili jsme na Malostranské a hurá na Hrad. Po Starých zámeckých schodech jsme tam byli "cobydup", ale než jsme se dostali na vyhlídku, prošli jsme přísnou bezpečnostní kontrolou. Následovaly tradiční prohlídky - Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, Příběh Pražského hradu, Zlatá ulička. Po krátkém odpočinku v zahradách se dostáváme do Nerudovy ulice, kde si prohlížíme Nerudův dům U Dvou slunců. A to už se ocitáme před poslaneckou sněmovnou. Po krátkém filmu nás průvodkyně vede (opět po důkladné bezpečnostní prohlídce) do jednotlivých místností. Nejvíce nás zaujal hlavní jednací sál. Tentokrát byl prázdný, ale na chodbách a před PS jsme některé z poslanců potkali. Asi kolem druhé hodiny se vydáváme směrem ke Karlovu mostu, po prohlídce Staroměstského náměstí se uličkami dostáváme na Václavák. To už jsme docela unavení. Potřebujeme rozchod a nákupy - to hlavně děti :-). Pak jen domů a můžeme si říci - výlet se vydařil - a to i díky hezkému počasí.        (Mgr. Jana Pánková, Mgr. Miloslava Mandíková)

 

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Praha_2018/

 

Exkurze do k Mohyle míru a do Slavkova

Osmáci, kteří se v dějepise učí o napoleonských válkách, vždy na jaře vyjíždějí na místo snad nejslavnějšího vítězství francouzského císaře Napoleona. Letos tomu nebylo jinak. 11. dubna byl krásný slunečný den a my vyrazili. První zastávka byla právě u Mohyly míru. Nejdřív jsme navštívili expozici Bitva tří císařů Slavkov. Expozice je pojata jako příběh a má čtyři části: Část Před bitvou zahrnuje období od vypuknutí Francouzské revoluce až po předvečer bitvy, Bitva poskytuje návštěvníkům emocionální prožitek bitvy, v třetí části O bitvě se návštěvníci seznámí s průběhem bitvy prostřednictvím počítačové animace. Dominantním prvkem čtvrté části Po bitvě je prostorová a audiovizuální rekonstrukce známého obrazu, zachycujícího setkání císařů Napoleona a Františka po bitvě u Spáleného mlýna, a videoprojekce, kterou expozice vrcholí. Expozice je pojata jako příběh a má čtyři části: Část Před bitvou zahrnuje období od vypuknutí Francouzské revoluce až po předvečer bitvy, Bitva poskytuje návštěvníkům emocionální prožitek bitvy, v třetí části O bitvě se návštěvníci seznámí s průběhem bitvy prostřednictvím počítačové animace. Dominantním prvkem čtvrté části Po bitvě je prostorová a audiovizuální rekonstrukce známého obrazu, zachycujícího setkání císařů Napoleona a Františka po bitvě u Spáleného mlýna, a videoprojekce, kterou expozice vrcholí.
Samozřejmě jsme navštívili také samotnou Mohylu míru. Tady nás nejvíce zaujala akustika, kdy jsme mohli do jednoho rožku šeptat a v druhém nás bylo slyšet.
Exkurze pokračovala ve slavkovském zámku. Nazuli jsme se do pantoflí a klouzali jsme místnostmi. Dostali jsme se i do velkého sálu, kde se začalo jednat o míru po slavkovské bitvě.
Nechyběl krátký rozchod a pak hurá domů.                (Mgr. M. Mandíková, Mgr. J. Pánková)
 

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Slavkov_2018/

 

Partnerské vztahy

V prosinci 2017 jsme využili nabídku neziskové organizace Nesehnutí a objednali pro naše žáky workshop na téma Partnerské vztahy.

Žáci pod vedením zkušených mladých lektorů prozkoumali své představy o partnerských vztazích a sexuálním životě s ohledem na rovnoprávnost. Uvědomili si potřebu sebepřijetí a respektu vůči různorodosti v oblasti sexuality.
Workshop byl realizován zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce jedné třídy a byl přijat s velkým nadšením.

                                                            (Mgr. M. Mandíková)

O nemoci AIDS, sexu, lásce, věrnosti

Dne 29. 1. 2018 proběhla na naší škole beseda s názvem O nemoci AIDS, sexu, lásce, věrnosti, která byla určena pro chlapce a dívky osmých a devátých tříd. V rozsahu tří vyučujících hodin měli žáci možnost dozvědět se nejdůležitější informace týkající se dané problematiky, tzn. jaké jsou příčiny vzniku infekce, jak se vir přenáší, jaké onemocnění způsobuje i možnost prevence a nákazy.

Lektor Tomáš Řehák (F-nadace a Nadace rozvoje zdraví) zaujal svým citlivým způsobem komunikace se žáky, které ani na vteřinu nenechal odbočit v myšlenkách od tématu. Vnímavou atmosféru ve třídě vytvořil také laskavým a milým výkladem i humornými příhodami ze života.

Beseda měla u žáků velmi kladný ohlas.  (Mgr. M. Mandíková)

Analfabeta Negramotná

Do Brna vyjely postupně dvě třídy - sedmá a osmá. Zábavnou a vtipnou formou jim byly osvětleny některé literární žánry. Žáci a žákyně na vystavených panelech vyhledávali informace, které zapisovali do pracovních listů. Poté prezentovali výsledky svého snažení ostatním. Součástí netradiční výuky literatury byly  i soutěže. Z Brna jsme odjížděli plni dojmů, exkurze určitě stála za to. (Mgr. Jana Pánková)

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Analfabeta_Negramotna/i

 

Hraví architekti jeli do Prahy

Projekt Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti 3. a 4. tříd základních škol, konaný v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha. Letos byl věnován barokním památkám. Kde jinde začít s informacemi o baroku, než v lednických jízdárnách.

Projekt začal v loňském školním roce, kdy se naši čtvrťáci prostřednictvím pana Bc. Lyčky dozvěděli o „prdelatých andělíčcích“, sochách, sloupech, výmalbách a dalších typických prvcích baroka. Zde musíme poděkovat nejen panu Lyčkovi, ale i paní Baroňové a vedení MCZL, kteří tuto přednášku zařídili a zorganizovali. Žáci vyplňovali připravené pracovní listy a hlavně malovali lednické baroko. Nejpovedenější obrázky se poslaly do Prahy a byly přes léto spolu s informacemi o nás vystaveny ve Francii v centrále UNESCO. Od září se pak výstava přesunula do Prahy do Clam-Gallassova paláce (nádherný barokní palác ve Starém Městě pražském), kam jsme se na ni přijeli podívat.

Po komentované prohlídce výstavy, hrách s interaktivními prvky a velké svačině jsme s žáky navštívili Karlův most a Václavské náměstí. Unavení, ale spokojení (zejména po návštěvě nejmenovaného řetězce rychlého občerstvení) jsme přijeli domů.

Díky podpoře MCZL Lednice, Obce Lednice a DSO Lednicko-valtický areál, byla pro nás účast na projektu bezplatná, což všichni oceňujeme. Přidáváme poděkování.

                           (Mgr. Stanislav Straškrába)

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Hravy_architekt_2017/

 

              

 

 

Exkurze do pravěku

V pátek 13.10. jsme vyjeli na exkurzi do Archeoparku v Pavlově, abychom si rozšířili učivo o právě probíraném učivu v dějepise – o vývoji člověka a pravěkých nálezech v našem regionu. Archeopark je moderní muzeum v nádherné lokalitě, kde jsme se už před vstupem mohli kochat dechberoucími pohledy na okolní krajinu. Program byl zaměřen na nejvýznamnější objev – Věstonickou venuši. Žáci se rozdělili na 2 skupiny a každá měla svůj program, poté se vyměnili, takže všichni zažili všechno. Děti vytvářely pracovní list, kdy hledaly v prostoru muzea indicie, které pak dávaly společně dohromady, a výsledkem byl přehled informací o této vzácné sošce. Další aktivita byla vyzdobit venuši podle svého vkusu, výtvor pak prezentovali a popisovali možné materiály, které mohly být v pravěké době použity. Vrcholem celého snažení byla možnost vymodelovat si svou venuši. Některé výrobky byly k nerozeznání od originálu. Hliněné sošky budou vypáleny a dopraveny do naší školy. Zde si je děti rozeberou (podle svých značek) a odnesou si je domů na památku. Určitě stojí za to toto muzeum navštívit, expozice je naprosto úžasná, odpovídající současným technickým trendům. Najdete zde otevřené hroby s kostmi mamutů, pod skleněným poklopem v podlaze lze zhlédnout trojhrob pravěkých lidí, ve vitrínách je ohromné množství nálezů a úžasné jsou projekce na stěny o floře, fauně, způsobu života a lovu v této pradávné době. Vše v 3D projekci. Děti zaujala interaktivní mapa, kde si dotykem mohly vyhledávat místa nálezů. Děkujeme pracovníkům muzea za opravdu velmi zajímavý program.

                                                                    (Mgr. Svatava Radkovičová, třídní učitelka 6.A)

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Pavlov_-_rijen_2017/

 

 

Čas proměn - program pro děvčata 7. ročníku

Společnost MP education s.r.o. zajišťuje  pro dívky ve věku 12 - 13 let přednášku, na které děvčata získávají základní vědomosti o anatomii a fyziologii lidského těla, osvojují si správné pojmenování rozmnožovacího ústrojí a pochopí souvislosti reprodukčního zdraví s budoucí úlohou matky. Děvčata se naučí chápat fyzické a psychické změny, kterými budou procházet nebo již procházejí, a uvědomí si, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje. Na naši školu přijela 4.10.2017 lektorka, která dívkám vysvětlila, že menstruační cyklus je přirozenou součástí ženy a poskytla jim informace o výrobcích dámské hygieny a jejich používání. Rozdala jim balíčky Času proměn a seznámila s jejich obsahem.               (Mgr. M. Mandíková)


 

O Mojmírův poklad

Sedmáci se letos v říjnu vypravili do Mikulčic soutěžit. Zúčastnili se totiž  vědomostní dějepisné soutěže s názvem O Mojmírův poklad.  Soutěžili ve skupinkách po pěti až šesti  dětech. Úkolem bylo co nejlépe a v nejkratším čase vypracovat pracovní list. Soutěž podněcuje  žáky k aktivnímu vyhledávání informací a učí je orientovat se v areálu, konkrétně po prostoru celého hradiště. Při soutěži žáci navštívili stálou expozici a prohlédli si repliky půdorysů velkomoravských kostelů na akropoli i předhradí. Po skončení soutěže se ještě všichni seznámili s hlaholicí, učili se stylusy psát do voskových destiček a odesílali kamarádům krátké vzkazy. I přes nepřízeň počasí se všem akce moc líbila a všichni doufají, že alespoň jedno družstvo bude na konci roku odměněno. Této soutěže se účastní několik škol z okresu Břeclav a Hodonín a nejlepší jsou vždy odměňováni hodnotnými cenami.
                                                         (Mgr. M. Mandíková)

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Mikulcice_-_rijen_2017/

 

 

Pracovní činnosti 5. třída – výstavka nazvaná Netradiční druhy ovoce

V hodině pracovních činností jsme se s páťáky vypravili na výstavu Netradičních druhů ovoce. Výstava není jen tak obyčejnou přehlídkou plodů ze sadů zahradnické fakulty MENDELU. Kromě pestré škály netradičních druhů nás výstava seznámila také s pěstováním a způsoby zpracování ovoce. Je fakt, že ne všechny plody nám chutnaly.  Některé plody jsme dokonce poznali, některé si zapamatovali a pak ve škole zapsali do sešitů a nakreslili obrázek. Výstavka byla poučná a těšíme se na další.           Mgr. Miloslava Mandíková

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Netradicni_ovoce_-_5._trida/

 

 

Pracovní činnosti 7. třída -  Netradiční druhy ovoce

I sedmáci se vydali na výstavku netradičního ovoce do areálu zdejší vysoké školy. Seznámili jsme se s druhy ovoce, které na zahradách i v parku rostou – ale pro nás byly zatím neznámé. Dobré bylo i to, že jsme mohli ochutnávat – něco kyselé (osvěžující), něco trpké (moc nechutnalo). Ale za nové zkušenosti jsme rádi. Na zpáteční cestě jsme si prošli školní zahradou  a protáhli svá těla - vše si můžete prohlédnout ve fotogalerii:     

    https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Vystava_netradicnich_druhu_ovoce_-_7._trida/

                                                                  Mgr. Jana Pánková