Podpora technického vzdělávání na ZŠ LEDNICE

V osmém ročníku se naši žáci v předmětu pracovní činnosti zabývají oblastí Člověk a svět práce. Chlapci a děvčata zde získávají informace k volbě povolání, začínají vážně přemýšlet o volbě střední školy a další profesní orientace. V letošním školním roce jsme toto rozhodování podpořili 15.3.  návštěvou Dne řemesel na ISŠ Hodonín. Tato střední škola nabízí tříleté učební i čtyřleté studijní obory. Mistři odborného výcviku v jednotlivých učebnách připravili pro žáky základních škol výklad a praktické ukázky z oblasti jednotlivých oborů. Na sedmi stanovištích jsme mohli společně zkusit práci truhláře, tesaře, elektrikáře, kuchaře, číšníka, kadeřnice, sociální pracovnice a mechanika seřizovače. Bylo velmi zajímavé poslouchat informace k jednotlivým oborům a pak si také tuto práci vyzkoušet. Žáci ochotně šroubovali, pletli vánočku, zapojovali elektrické obvody, upravovali vlasy a převáželi pacienty na mechanickém invalidním vozíku. Moci si vyzkoušet vše na vlastní kůži je ta nejlepší zkušenost.

               V dubnu jsme se vydali do ISŠ Hodonín podruhé, a to už jako partneři projektu PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v JM kraji. Na čtvrtek 5.4. se žáci 8. a 9. ročníku těšili, protože je čekala čtyřhodinová praktická výuka. Část žáků pracovala v truhlářské dílně a vyrobili si krmítko pro ptáky nebo dřevěný věšák, práce další skupiny byla zaměřená na drobné kovoobráběčské práce a základy 3D programování, další byla práce party mladých elektrikářů a děvčata se krášlila v kadeřnickém saloně či se seznamovala s prací pro sociální činnost. Mistři a učitelé SŠ žákům poradili a nasměrovali je k povoláním, která mají budoucnost a mohla by je bavit. Vybrat si správný učební či studijní obor už nebude tak obtížné.

                                                                                                     Mgr. Jana Straškrábová

 

 

Exkurze na ÚP a SPŠE Beneše a OA Břeclav jako součást volby povolání
 

Volba střední školy není jednoduchá záležitost. Touto volbou je většinou ovlivněn celý další život patnáctiletých žáků. Abychom žáky na tento krok dostatečně připravili, v rámci 8. a 9. ročníku naše škola připravuje řadu exkurzí, přednášek, testů a dalších aktivit. Jednou z nich je exkurze na Informační poradenské středisko Úřadu práce Břeclav.

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 se žáci devátého ročníku vydali na besedu na Úřad práce Břeclav. Pracovnice Informačního poradenského střediska si s žáky povídala o jejich budoucích povoláních. Probrali kritéria pro vhodný výběr střední školy v návaznosti na budoucí uplatnění v profesním životě. Na počítačích absolvovali testy zájmů a profesní orientace. Výsledek testu posloužil jako podklad pro osobní pohovor s každým žákem. Po zodpovězení dotazů pracovnice IPS ještě shrnula poradenskou nabídku ÚP i jiných institucí, kterou mohou žáci využít pro rozhodování o svém budoucím směřování.

Kolem poledne se žáci přesunuli na Střední průmyslovou školu Edvarda Beneše v Břeclavi. Zde jim pan Spěvák ukázal učebnu s kolejištěm, na němž se studenti učí ovládat železniční zabezpečovací zařízení, dále učebnu pro počítačové 3D konstruování, 3D scanner, dílnu s CNC stroji a nakonec autodílnu.

Další akcí, které se budou žáci společně s rodiči účastnit, je Veletrh středních škol v Břeclavi. Se základní školou pak zavítají na Břeclavský fortel – přehlídku firem z našeho okolí. Na podzim také začíná série návštěv zástupců středních škol přímo u nás v ZŠ  Lednice. Vyučující a studenti středních škol jezdí za našimi žáky a představují svoje vzdělávací obory. Od osmého ročníku žáci navštěvují podniky v Lednici – Lázně Lednice, Transroll, i v okolí – Otis, Gumotex a jiné. Využíváme také nabídek MCZL které zprostředkovává představení zajímavých středních škol zaměřených na lesnictví či rybářství. Tento výčet aktivit školy zaměřených na pomoc žákům s volbou dalšího vzdělávání není ani zdaleka úplný. Snad si žáci zvolí dobře a budou ve svém dalším životě spokojeni.

(Mgr. Jana Straškrábová)