100 let od vzniku ČR

100 let vzniku ČSR na základní škole

V rámci kalendářního roku jsou v kalendáři zaznamenány mnohé významné dny a státní svátky.  Některé připadají na měsíce prázdnin, ale mnohé zasahují do školního roku. Žáci jsou pak v hodinách s jejich významem seznamováni, aby neměli pocit, že jde jenom o další „volný“ den. Letos byl zcela výjimečný den 28. 10. – den vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Jeho výjimečnost spočívala ve stoletém výročí vyhlášení samostatnosti. Z tohoto důvodu jsme na škole věnovali připomenutí tohoto výročí mimořádnou pozornost.

Na prvním stupni byl připomenutí tohoto svátku věnovaný jeden projektový den. V jeho průběhu se žáci seznámili jak s historickými událostmi, které jsou s ním spojeny, tak se státními symboly a jejich významem. Výstupem z tohoto dne byla spousta materiálů, kterými žáci vyzdobili třídy, chodby a třeba také plot u parku.

Žáci druhého stupně se pak k těmto historickým událostem vraceli v rámci jednotlivých předmětů. Dozvěděli se informace o významných vědcích a jejich objevech, které ovlivnily vnímání Československé a později České republiky v evropském i světovém měřítku. Seznámili se také třeba s vývojem vyučování matematiky před a po vzniku ČSR. Viděli ukázky historických učebnic, počítali „staré“ příklady a vypracovali pro druháky pracovní listy podle starých učebnic. Zjišťovali, co měli naši prezidenti rádi, upekli oblíbené zákusky pana prezidenta Masaryka. Zajímali se i o manželky prezidentů a o další významné ženy naší historie. V angličtině děti pátraly a skutečně našly spoustu anglických slov, která se zabydlela v našem jazyce v původní podobě – a že jich je…

V hodinách hudební výchovy se všichni žáci naučili zpívat oblíbenou píseň pana prezidenta Masaryka – Ach synku, synku.

K oslavám tohoto výročí se připojily i pracovnice školní jídelny, které nám na pátek 26. 10. připravily Masarykův oběd. Pochutnali jsme si na Masarykově bramborové polévce a švestkových knedlících, ty jsme si mohli vybrat podle chuti, buď z bramborového, nebo kynutého těsta. Mnozí jsme volili kombinaci obou variant a moc jsme si pochutnali.

Vyvrcholením těchto oslav pak bylo slavnostní vysazení lípy u budovy ředitelství. To bylo spojeno s výstavou prací žáků 3. – 9. ročníku vztahujících se k tomuto výročí, také jsme se pochlubili novou počítačovou učebnou, venkovní učebnou, kterou jsme vybudovali z výtěžků školních plesů a sběrů papíru a hliníku a také nově zrekonstruovanými kmenovými učebnami. Po vysazení lípy a společném zpěvu trénované písně se s lampiony přešlo k ohni a opékání špekáčků. Lampionový průvod si užili hlavně naši nejmladší žáci. Musím poděkovat Obci Lednice za úžasnou spolupráci a také žákům 8. a 9. ročníku, kteří při jejím průběhu pomáhali.

Aby to těm starším nebylo líto, připravili jsme pro ně ve spolupráci s paní Létalovou z muzea Lednice dávná (nad TIC) a Klubem vojenské historie Břeclav přednášku o módě první republiky a také o prvorepublikové armádě. Tato akce proběhla den po dalším významném dni – Dni vojenských veteránů, dni oslav 100 let od konce první světové války. Všem účinkujícím děkuji.

                                                                                         Mgr. S. Straškrába, zástupce ředitele ZŠ

FOTO:

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/100._vyroci_vzniku_CSR/