12. školní ples

V pátek 22. února od rána žily jízdárny přípravami na 12. reprezentační ples ZŠ Lednice a ZŠ a MŠ Hlohovec. Od osmi hodin ráno se chystaly oba sály na nápor tanečníků a dalších hostů. Děkuji pracovníkům MCZL za přípravu a úklid obou sálů, moc si jejich pomoci a spolupráce vážím.

Příprava plesu ale začala mnohem dříve. Začala koncem září, kdy se deváťáci a někteří osmáci domluvili na složení párů pro slavnostní polonézu. Od října pak pravidelně v pátek odpoledne nacvičovali, aby v ten pravý okamžik mohli ve velkém sále jízdáren zazářit. Pro polonézu jsem letos vybral hudbu P. I. Čajkovského z opery Evžen Oněgin. Všichni žáci přistupovali od začátku k nácviku polonézy velmi poctivě a zaslouží si velkou pochvalu.

Od října se také začaly v hodinách pracovních činností motat ruličky do tomboly. Tuto nelehkou činnost koordinuje paní učitelka Straškrábová a i na plese má ruličkovou tombolu na starost. Ostatní činnosti spojené s přípravou plesu zatím vyčkávaly na vhodný okamžik. Ten přišel po vánočních prázdninách. Ve školní družině se pod vedením paní učitelky Toncrové začala dolaďovat výzdoba sálu, která sklidila zasloužený obdiv. Pochopitelně jsme také zahájili prodej vstupenek, ten měla na starost opět paní učitelka Straškrábová. Byli jsme mile překvapeni rychlostí vyprodání všech míst v sále. Vznikl i seznam náhradníků, na který těsně před plesem došlo, a někteří z čekatelů byli uspokojeni. O evidenci cen do tomboly se tradičně aktivně starají paní učitelka M. Mandíková a J. Vysloužilová. Rodiče, dárci a sponzoři jsou velmi štědří, a tak ta práce není vůbec lehká. Na plese se do organizace skvěle zapojuje paní učitelka B. Čejková, paní A. Mrázová a paní učitelka J. Pánková.

Výše zmíněné kolegyně jsou pro mě a přípravu plesu ty nejdůležitější a nepostradatelné osoby a moc jim za spolupráci děkuji. Dále děkuji všem ostatním učitelům a zaměstnancům školy, kteří se jakoukoli měrou na přípravě nebo i samotném průběhu plesu podíleli. Poděkování patří i kolegyním ze ZŠ Hlohovec.

Program plesu sliboval dobrou zábavu a my se těšili, zda toto naše půlroční snažení dojde ocenění v podobě spokojených hostů. Myslím, že všechno vyšlo úžasně, až na hudbu. Letos se nám volba hlavní plesové kapely nevyvedla podle našich představ. Ale všechno zlé je k něčemu dobré a my už víme, že se nemůžeme spoléhat pouze na webové ukázky a reference - co sami neslyšíme, to neobjednáme. Ale občerstvení, cimbálka, polonéza, mažoretky i taneční studio ze sebe vydaly to nejlepší, a tak trochu naše zklamání zmírňují.

Nicméně pro příští rok jsem nenechal nic náhodě a už nyní si můžeme do kalendářů zapsat datum 7. 2. 2020, kdy v jízdárnách proběhne 13. školní ples, hrát bude ŠARŽE 54 a CM Longa. Tak se máme na co těšit!            

                                                            Mgr. S. Straškrába

FOTA: