MATEMATICKÉ SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

V letošním roce se žáci zapojili do tří různých matematických soutěží. K tradičnímu Klokanu a Pythagoriádě jsme letos přidali i novou Pangeu. Účast v těchto soutěžích poskytuje nám i žákům srovnání s vrstevníky a nutí žáky k jiným způsobům přemýšlení a hledání netradičních postupů pro nalezení správného řešení.

PANGEA

Je celostátní matematickou soutěží, v níž žáci 4. až 8. ročníku řeší netradiční úlohy. V rámci celé republiky se této soutěže účastnilo přibližně 46 000 žáků a v rámci Jihomoravského kraje pak 4 000 žáků. Naši nejlepší se v kraji pohybovali mezi 20. – 50. místem a z pohledu celorepublikového pak v rozmezí 130. – 350. místa.

Naším nejúspěšnějším řešitelem byl Jiří Vlk ze sedmého ročníku, který v kraji skončil na 21. a v republice 132. místě – gratulujeme.

KLOKAN

Klokana řeší žáci od 2. do 9. ročníku. Rozsah této soutěže je mezinárodní, žáci z 60 zemí světa řeší stejné (pouze národnostně upravené) úlohy. U nejmladších žáků se soutěže v rámci celé republiky účastní kolem  120 000 školáků a u nejstarších pak už jen kolem 16  000. Výsledky našich žáků porovnáváme pouze na okresní úrovni a i tam máme úspěšnou řešitelku – na třetím místě skončila Lucie Baránková ze třetí třídy – také gratulujeme.

PYTHAGORIÁDA

Opět celostátní soutěž, do které se naše škola zapojuje už více než 20 let. Žáci 5. – 8. ročníku řeší 15 zajímavých úloh. Za správný výsledek získávají jeden bod. Ti, co ve školním kole získají 10 a více bodů, jsou pak nominováni do okresního kola a tam se střetnou se svými vrstevníky z ostatních základních škol a gymnázií. Úlohy školního kola nejsou jednoduché, a tak moc úspěšných řešitelů nebývá. O to cennější je pak úspěch v kole okresním. Letos jsme takový úspěch zažili díky šesťákovi Mohammadu Albahri. V okresním kole obsadil vynikající druhé místo a jeho spolužačka Eliška Lukášková byla šestá. Oběma moc gratulujeme!                             Za učitele matematiky  Mgr. S. Straškrába

 

Mladí zdravotníci opět úspěšní

Po roční pilné přípravě hlídka mladších zdravotníků  4. a 5. třídy ve složení:Barbora Balášová, Tereza Uhrová, Simona Leblochová, Dominik Jelínek a Rosťa Labaj se vydali reprezentovat naši základní školu do okresního kola zdravotnické soutěže do Hodonína. Žáci předvedli, jak se obvazují zranění trojcípým šátkem, znalosti o léčivých bylinkách,transport zraněných, ošetřovali pacienta v bezvědomí, další zraněný měl zlomenou ruku, museli se postarat i o popálenou nohu a řeznou ránu ošetřili tlakovým obvazem. Dále je čekaly otázky z dopravní výchovy a otázky k letošnímu stému výročí založení ČČK  Alicí Masarykovou. Byli velmi šikovní a jejich snažení nám vyneslo 3. místo. Zdravotníci to se svou přípravou 1.pomoci myslí opravdu vážně a tři z nich pojedou první červnový týden  s ČČK Hodonín na školící středisko o zdravovědě.                                  
                                                                                            Mgr. Jana Straškrábová, vedoucí kroužku mladších zdravotníků

 

 

Mladí zdravotníci

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

V pondělí 28.1.2019 (zrovna napadla spousta sněhu) se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Vyjela jsem s Terezkou Pekárkovou  (9. třída) a Janou Machovcovou (8. třída) do Břeclavi. V budově gymnázia nás nejdříve usadili v aule, po téměř hodinovém zdržení (čekalo se na autobusy okolních vesnic a měst - jak jsem zmínila, byla sněhová kalamita) se účastníci rozešli do tříd. 60 minut se obě dívky snažily správně odpovědět na otázky z různých oblastí češtiny. Po krátké přestávce následovala slohová práce. Obě budoucí studentky mi udělaly velkou radost. Z 39 soutěžících ze všech koutů břeclavského okresu (včetně gymnázií) se Jana Machovcová umístila na 8. místě a Terezka Pekárková na 10. místě. Gratuluji jim a přeji hodně studijních úspěchů.

                               Mgr. Jana Pánková

Olympiáda z českého jazyka

V měsíci listopadu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Účastnili se ho žáci z 8. a 9. třídy. Plnili úkoly z mluvnice a slohu. Daly jim zabrat i úkoly na "přemýšlení". Nejvíce bodů získala Jana Machovcová z osmé třídy. Jana a Terka postupují do okresního kola.
Pořadí:
    
  JMÉNO                        BODY        TŘÍDA
 
1. Jana Machovcová         26                 8.
2. Tereza Pekárková         25,5               9.
3. Ondřej Stejskal              22                  8.
4. Karolína Pivodová         21,5               8.
5. Denis Bauer                  20,5               9.
6. Natálie Kabátová           18                  8.
7. Marie Martinková           17,5               8.
8. Jakub Sedláček              17                 9.
 
Celkově se zúčastnilo 33 žáků. Všem za účast děkuji, nejlepším gratuluji.   Mgr. Jana pánková