Školní družinka vyrábí víno

V loňském roce jsme čtyřikrát navštívili s dětmi ze školní družinky zahrady vysoké školy. Vysokoškolští učitelé manželé Ing. Oldřiška Sotolářová a Ing. Radek Sotolář je na každé návštěvě velmi zaujali poutavým a pro ně srozumitelným odborným výkladem. Moc jim za to jménem dětí a jménem svým děkuji.

Při jedné tamní návštěvě jsme byli náhodou svědky otevírání kvevri nádob, ve kterých zrají oblíbená oranžová vína. Zde vznikl nápad, že by pro děti bylo zajímavé se něco o této staré a neobvyklé metodě výroby vína dozvědět.

Proto jsem přivítala v tomto školním roce nabídku doc. Mojmíra Baroně, aby se děti podílely na výrobě oranžového vína.

V úterý 2. října 2018 jsme se po obědě s dětmi z družinky vypravili na lednickou vysokou školu. Děvčata a chlapci si nesli v batohu poctivě vymyté gumáky, aby mohli vymačkat hroznovou šťávu bez pomoci moderní techniky.

Děti se nejdříve ve skupinkách přezuly do gumáků položených v bednách. Odtud bylo každé dítě přeneseno do kádí s hrozny, které důkladně svými nožkami rozšlapalo. Bavilo je to náramně. Dokonce si i pochutnaly na vymačkané hroznové šťávě. Poté byl rozmačkaný obsah kádí vylit do zakopaných hliněných nádob v zemi – tzv. kvevri. Žáci ale nečekali, že bude přítomen i štáb České televize, který celou akci natáčel. Redaktoři dokonce odchytili k rozhovoru prvňáčka Vítka Dočkala z Bulhar. Jaké bylo jejich překvapení, když malý chlapec fundovaně vysypal z rukávu odpovědi na jejich „záludné“ otázky o odrůdách vín. Netušili totiž, že se jedná o pokračovatele vinařského rodu. I vy se můžete na záznam podívat na stránkách České televize v archivu Jihomoravského večerníku (reportáž z 2. října v 18 hodin).

Při cestě zpátky si děti štěbetaly, že se velmi těší na to, až si budou moci víno, které pomáhaly vyrábět, ochutnat. Neměla jsem to srdce jim přiznat pravdu. Netušily totiž, že si budou muset ještě šestnáct let počkat.

Děkuji touto cestou panu doc. Baroňovi a ostatním jeho spolupracovníkům ze Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici za zajímavě a zábavně strávené odpoledne, na které budeme všichni dlouho vzpomínat.                                                                   

                                                                                                                                                            Jitka Škamradová

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Skolni_druzinka_vyrabi_vino/

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Strašidla ve škole

Halloween je velmi starý keltský svátek. My ho dnes vnímáme především jako den plný rozsvícených dýní a strašidelných kostýmů. V Česku jsou tradičnější naše „Dušičky“, ale to nám nebrání si společně užít i tento zahraniční a u dětí populární svátek.

V pátek 3. listopadu 2018 byla celá chodba na 1. stupni ZŠ Lednice plná hrůzostrašných masek. Vystrašit nás přišlo čtyřicet šest žáčků, a že se jim to povedlo! Rodiče dětem připravili velmi pěkné a nápadité masky, dokonce přispěli na ceny do soutěží. Výzdobu na chodbě jsme s dětmi připravovali tři dny, vyrobili jsme i strašidelné domečky a dýně.

Halloweenská party byla plná soutěžení – třeba v lovení jablíček o ceny (starý keltský zvyk) nebo soutěž o to, kdo nejrychleji namotá papírovou želvičku na provázku. Malá strašidýlka se navíc naučila strašidelná zaříkávadla.

Vyhodnocení masek bylo velmi obtížné, protože všechny byly opravdu krásné. Nakonec po dlouhé poradě získali první místo Petr Forman a Anežka Tučková, jejichž kostýmy byly nejpracnější. Ale ostatní „poražené“ masky neměly vůbec čas smutnit, protože závěrem se se všemi vydováděly na halloweenské diskotéce. Jejich spokojené tváře můžete vidět i na školních webových stránkách.

Již pátým rokem slavíme Halloween ve školní družině a stejnou dobu mi s akcí pomáhají moji bývalí žáci Jakub Sedláček, Rozálie Podškubková a Sabina Hlinecká. Velmi milé překvapení pro mě bylo, když po skončení celé akce se mi toto tři spolužáci nabídli, že i když příští rok nastupují na střední školu, chtěli by rádi přijít pomáhat další školní rok. Děkuji jim za spolupráci.                                             Jitka Škamradová, vychovatelka ŠD                                                                                            

 https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Halloween_-_strasidla_ve_skole/