V hodině ORV šesté třídy jsme soutěžili o nej.. svačinku.

Žáci se rozdělili na skupinky, domluvili se,  co má každý přinést za ingredience, aby mohli tuto svačinku během jedné hodiny připravit. Pak vybraní učitelé a paní uklizečky přišli ohodnotit tyto svačinky a vybrat tu nej...

  1. místo (Jana Petrásková, Helena Famfrlová, Adéla Foltýnová)
  2. místo (Karolína Trávníčková, Jana Hrubá, Lucie Ondrýsková)
  3. místo (Eliška Lukášková, Vendula Lukášková, Aneta Schallenbergerová, Adéla Zvěřinová)
  4. místo (Mody Albahri, Artur Hubáček, Zdeněk Jochman, Michal Schallenberger)
  5. místo (Adéla Jonášová, Elen Výtisková, Sabina Kelčová, Spěváková Veronika 
  6.  místo (Dalibor Lípa, David Bolboceanu, Vít Holkovič, Vít Baránek)

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Zdrava_svacinka_-_6._trida/