Vycházející žáci

Tak už zase žáci deváté třídy končí povinnou školní docházku a chystají se na studia na střední školy. V dubnu vykonali státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky a v květnu už věděli, kam zamíří po prázdninách. Máme radost, že se opět jedna žákyně dostala na gymnázium do Břeclavi, tři žáci budou studovat na strojních průmyslovkách v Brně a v Břeclavi. Jeden žák byl přijat na Obchodní akademii v Břeclavi a dvě dívky na Střední zdravotnickou školu v Brně. Také na Střední vinařskou školu ve Valticích byli letos přijati tři studenti. Dva žáci půjdou studovat gastronomii a hotelnictví. Na uměleckou průmyslovku do Strážnice půjde studovat obor grafický design jeden žák. Z celkového počtu 22 vycházejících se další chlapci a děvčata dostali na učební obory: tři na obor cukrář, z jednoho bude instalatér, truhlář, vinař   dva budou elektromechanici pro stroje a zařízení. Stále převažuje zájem o maturitní obory: 59 % žáků a 41 % volilo učební obor. Jsme rádi, že také technické obory zaujaly více jak čtvrtinu našich svěřenců. Přejeme jim, aby je zvolené obory zajímaly a aby na nich byli úspěšní.

Mgr. Jana Straškrábová, výchovná poradkyně 

 

 

Poznej řemeslo

Již delší dobu se v České republice mluví o tom, že zanedlouho bude nedostatek řemeslníků všech možných oborů. Příčin, proč tomu tak je, bychom našli mnoho, ale spíš je dobré se zaměřit na to, co s tím udělat. Na Integrované stření škole v Hodoníně připravili dlouhodobý projekt, jehož jednou součástí je den věnovaný prezentaci řemesel. Žáci základních škol se během dopoledne seznámí s řemesly, která pak mohou na ISŠ studovat.

            Naše škola se už třetím rokem těchto dnů účastní. Žáci osmého ročníku jsou po skupinkách prováděni prostorami školy a v sedmi různých učebnách jim studenti, pedagogové a mistři představují různá řemesla. Žáci si také mohou vyzkoušet drobné činnosti, které jsou pro to které řemeslo charakteristické. Například u tesařů zatloukali hřebíky pomocí tesařské sekery, u stolařů řezali rámovou pilou, jako elektrikáři zapojovali obvody, číšníci se učili nosit dva talíře v jedné ruce a skládat ubrousky.

            Velmi milé bylo setkání s naší bývalou žákyní, která v kadeřnictví předváděla holení pomocí břitvy. I letos si jeden z našich deváťáků vybral obor stolař, který bude v Hodoníně studovat.

            Překvapením pro doprovázející pedagogy bylo zjištění, že osmáci vůbec neví, co dělá tesař nebo klempíř. Vypadalo to, že ta slova nikdy neslyšeli, a tak ani neznají jejich význam. I to svědčí o potřebnosti takovýchto projektů, vždyť nikdo neví, kdy bude tesaře, klempíře nebo pokrývače potřebovat.

 

Mgr. Jana Straškrábová, výchovná poradkyně

FOTO:

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Remeslo_ma_zlate_dno/

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Hodonin_-_uciliste

 

 

 

Exkurze do firmy Bosch v Mikulově

Jednou z mnoha povinností, které základní škola má, je připravit žáky co nejlépe pro výběr střední školy. Tímto výběrem si častokrát žáci určují celý svůj další profesní život. Protože vnímáme důležitost tohoto kroku, tak s žáky absolvujeme mnoho exkurzí do různých podniků a středních škol, navštěvujeme přehlídky firem z našeho okolí a do školy zveme zástupce středních škol. Využíváme všech možností, které jsou nám nabízeny. Projekty středních škol, akce organizované ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou s MAS (místní akční skupinou) Lednicko-valtická areál. Také se jako výchovní poradci setkáváme a vzájemně  si předáváme dobré zkušenosti.

            Výsledkem jednoho takového setkání byla exkurze do opravárenského střediska firmy BOSCH v Mikulově. Patnáct vybraných žáků a žaček z osmého a devátého ročníku s předpokládaným zájmem o technické obory nasedlo do přistaveného autobusu a společně s podobným výběrem ze ZŠ Podivín vyrazilo směr Mikulov.

            Po příjezdu naše žáky přivítal pan ředitel a přestavil nám pomocí prezentace celou firmu. Zajímavě vyprávěl o tom, že opravují profesionální a hobby přístroje (zahradní techniku a ruční nářadí) z celé východní Evropy, Rakouska a části Německa. Doba opravy od převzetí výrobku až po předání zpět zákazníkovi je maximálně pět pracovních dnů, což nás překvapilo. Zajímavé bylo  také vyprávění o tom, jak porouchaný přístroj putuje opravnou, od převzetí a detekce závady, přes samotnou opravu, závěrečné testování až k expedici k zákazníkovi. Dostalo se i na informace o pracovních podmínkách ve firmě, zaměstnaneckých benefitech a spoustu dalších zajímavostí.

Po této prezentaci jsme se těšili na prohlídku firmy. Viděli jsme ohromné sklady, celý provoz i expedici. Nakonec jsme dostali drobné občerstvení a dárky a odjeli zpět do školy. Někteří z žáků možná svoji odbornou praxi na střední škole stráví právě v této firmě.

 

Mgr. Jana Straškrábová, výchovná poradkyně