Osmáci a deváťáci v Moravském zemském muzeu

V době předvánoční pravidelně jezdíme do Brna. Osmáci a deváťáci navštívili Moravské zemské muzeum. V Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu si žáci osmých tříd s paní učitelkou Mgr. Miloslavou Mandíkovou mohli představit, jak vypadala Morava v dobách od počátku dějin po dobu Velké Moravy. Obdivovali zbraně, nástroje, zlaté šperky i obydlí prvního zemědělce…

Já jsem vzala nejstarší žáky naší školy na výstavu s názvem Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století. Tato výstava je rozdělena na tři části a my si prohlédli exponáty té první s názvem Od konce monarchie k samostatnému státu. Výstava podávala svědectví od roku 1905 do roku 1938. Úžasné na tom bylo to, že žákům byly rozdány materiály k jednotlivým časovým úsekům a tématům a museli si připravit krátkou prezentaci, kterou pak představili ostatním. Vyzkoušeli si také uniformu vojáka 1. světové války, dověděli se spoustu zajímavostí, například to, že pro již zmiňovaného vojáka byly nejdůležitější boty. Z materiálů zjistili, že naše první republika patřila k nejvyspělejším zemím Evropy. Tohle sice právě probíráme v dějepise, ale to, že dostali do rukou autentické materiály (např. potravinové lístky, čepice legionářů, kufr vojáka 1. světové války...), zanechalo hlubší zážitek. Snad se nám podaří zorganizovat návštěvu dalších dvou výstav, protože i tak žáky učíme, že by měli být hrdí na svůj národ a měli by mít alespoň základní vědomosti o naší národní historii, aby z ní mohli čerpat poučení.                                                Mgr. Jana Pánková

 

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Moravske_zemske_muzeum_-_2019_8._9._tridy/

 

 

Břeclavský fortel a K centrum

Minulý měsíc se žáci 9. ročníku zúčastnili Břeclavského fortelu. Tuto akci organizuje Okresní hospodářská komora  v Břeclavi a slouží k prezentaci firem našeho regionu a na přiblížení technických oborů nastávajícím absolventům základních a středních škol, ale i široké veřejnosti. U 17 stánků  jsme se zábavnou formou dozvěděli o tom, co dané firmy vyrábí, kde sídlí, jaká povolání zde najdou uplatnění a jak vypadá jejich provoz a výroba. Tyto informace potom žáci využívají při rozhodování a volbě střední školy.

Náš den touto exkurzí ovšem nekončil, ale pokračovali jsme na besedu do K centra, která byla zaměřena na prevenci a poskytování pomoci osobám ohrožených závislostmi.

                                                                                                                                            Mgr. Jana Straškrábová

Fota:

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Breclavsky_fortel_-_2019/