Bez vody nelze žít

13.04.2010 17:05

 Projekt „ Bez vody nelze žít"

29. 3. 2010 se na naší škole slavil Den vody. Všechny třídy si připomínaly, že voda je základ všeho života, že jí ubývá, že ne všichni lidé mají přístup k vodě a že je potřeba ji šetřit.

Třídní učitelé si připravili pro své žáky vycházky k nějakému vodnímu zdroji, zde si nachystali přednášky o vodě a žáci zpracovávali úkoly. Při chůzi pozorovali krajinu, uvědomovali si co všechno je závislé na vodě a jak člověk vodu poškozuje, ale také upravuje.

Úvosní prezentaci k projektu si můžete prohlédnout zde: PROJEKT _ BEZ VODY NELZE ŽÍT.pps (999,5 kB)

Tato akce se konala v rámci environmentální výchovy.

Dagmar Košťálová

Závěrečné zprávy jednotlivých ročníků:

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Téma projektového dne "Bez vody nelze žít" se uplatnilo i v hodinách češtiny. Zde jsou postřehy žáků a žákyň  z 8.B: Den vody
Na téma VODA se dá vymyslet spousty příběhů. Děti ze 6.A a z 5. třídy vymyslely pohádky: Pohádka o princezně Emě a Kouzelná škeble