Dětský den na ZŠ Komenského v Poštorné – 3.6.2011

14.06.2011 19:20

 I v letošním roce se vybraní žáci naší školy zúčastnili „Dětského dne“ na ZŠ Komenského v Poštorné. Soutěžilo se v těchto disciplínách – skok do dálky, vytrvalostní běh, štafeta, přehazovaná a fotbal, kde žáci naší školy vzorně reprezentovali – viz. tabulka výsledků (jedna z fotek). Součástí byla i výtvarná soutěž – letos se pracovalo s keramickou hlínou – děti měly z toho materiálu vytvořit ku příležitosti „Dne lesů“ figurku lesního skřítka. Hodnotila dětská i odborná porota. Dětský den se velmi vydařil, počasí nám přálo, už se těšíme na další ročník.

 

Fotogalerie: Dětský den na ZŠ Komenského v Poštorné – 3.6.2011