Mladí zdravotníci vítězí

20.05.2010 13:03

            Na základní škole pracují již mnoho let kroužky Mladého zdravotníka, v nich se žáci prvního a druhého stupně seznamují se základy první pomoci jak po teoretické tak po praktické stránce. Učí se obvazovou techniku, ošetřování krvácivých poranění a zlomenin horních a dolních končetin. Děvčata i chlapci dokonale zvládnou i resuscitaci (masáž srdce a umělé dýchání z úst do úst). Součástí znalostí jsou například i informace o léčivých bylinách a transportu raněných. Vrcholem jejich celoročního snažení je okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků s možností postup do krajského kola.

            Ve středu 19. května se okresního kola v Břeclavi zúčastnily z naší školy 2 hlídky. První hlídka soutěžila ve složení Dominik Durna, Domink Laštůvka, Monika Pšurná, Libor Holešinský a Jakub Tuček v kategorii mladších žáků. Kategorii starších žáků jsme obsadili pěti děvčaty Gábinou Kadidlovou, Ivetou Nahodilovou, Hankou Pchálkovou, Denisou Vaňkovou a Nikolou Dolečkovou.

            Obě hlídky v průběhu soutěže absolvovaly sedm stanovišť, na kterých je zdravotní sestry zkoušely z teoretických znalostí i praktických dovedností. I sebemenší chybička vedla k bodovým ztrátám. Všechny nástrahy soutěže ale naše hlídky suverénně překonaly a obě kategorie vyhrály.  Vybojovaly si tím postup do krajského kola, které se bude konat 2. 6. v Blansku. Držme jim palce, ať se jim zase dobře vede.

 

Jana Straškrábová a Miloslava Mandíková, vedoucí kroužků Mladého zdravotníka