Oborový den v Integrované střední škole Sokolnice

18.11.2010 08:29

    V úterý 16. 10. 2010 se třída 9. A zúčastnila oborového dne v ISŠ Sokolnice. Žáci byli rozděleni do skupin po osmi. K jednotlivým skupinám byli přiděleni průvodci z řad studentů ISŠ Sokolnice. Skupiny žáků postupně navštěvovaly jednotlivá pracoviště. Zde se žáci seznamovali s problematikou elektrotechniky, plnili zadané úkoly a vyráběli výrobky, které si odnesli domů. Na každém pracovišti se žáci zdrželi 20 minut a obdrželi pracovní listy s úkoly, které měli plnit.
    Na prvním pracovišti osazovali, podle dokumentace, plošné spoje elektrotechnickými součástkami, zapájeli je a vyzkoušeli funkčnost zapojení. Tento výrobek si odnesli domů.
    Na dalším se seznámili s tematikou inteligentních elektroinstalací a pokoušeli se o programování světelného obvodu na PC.
    Třetí pracoviště bylo zaměřeno na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve výškách. Žáci se seznámili s principy prací prováděných pod napětím a dozvěděli se o ochraně před účinky elektrického napětí.
    Náplní práce na čtvrtém pracovišti bylo vytvoření a odzkoušení programu na ovládání autonomního robota. Také se pokoušeli o propojení solárního panelu se spotřebičem.
    Na pátém pracovišti se pracovalo s elektrickými kabely. Žáci je stříhali, spojovali, zaizolovávali a využívali přitom speciální nářadí pro práci s kabely.  

    Na závěr jsme se všichni sešli v tělocvičně, kde nám byla představena hostitelská škola. ISŠ Sokolnice nabízí 4 - leté studijní obory: informační technologie, technik elektrických zařízení a technik silnoproudých zařízení a 3 - leté učební obory: elektrotechnik, elektrikář – silnoproud a autoelektrikář.

    Škola  a společnost  E.ON poskytuje  studentům velmi zajímavá stipendia. V areálu školy jsou kromě odborných pracovišť i jídelna, domov mládeže, posilovna a venkovní sportovní areál s tenisovými kurty.

Podrobnější informace o škole nalezneme na www.iss-sokolnice.cz.

    Akce byla výborně připravena, pro žáky ZŠ byly jednotlivé úkoly srozumitelné a zajímavě sestavené. Také komunikace studentů a žáků byla pro obě strany přínosná.

                                                                                    Výchovná poradkyně Mgr. Jana Straškrábová

Fotogalerie: Oborový den v Integrované střední škole Sokolnice