Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2010-2011

20.06.2011 18:17

       V tomto školním roce na ZŠ Lednice ukončilo povinnou školní docházku 39 žáků. Přijímací řízení bylo až do poslední chvíle velmi napínavé, protože letos opět žáci museli na maturitní obory SŠ skládat přijímací zkoušky. Mnozí žáci přípravu nepodcenili a opravu pečlivě navštěvovali odpolední hodiny matematiky a českého jazyka, jiní přípravu sdíleli se svými rodiči. Jako každý rok sledujeme, kolik žáků se umístilo na gymnázia, na střední odborné školy s maturitou a kolik  se jich půjde vyučit na střední odborná učiliště.

     Na gymnázia se letos dostalo celkem 9 žáků, z nich 4 na Gymnázium do Břeclavi, po  2 žácích na gymnázia do Brna a do Mikulova a 1 žákyně do Kroměříže.

      Největší zájem byl o střední odborné školy. Tímto výběrem si budoucích 17 studentů zvolilo svou profesní orientaci a mají možnost jít po maturitě na vysoké školy. Na Střední odbornou průmyslovou školu E. Beneše do Břeclavi půjdou po prázdninách studovat 4 žáci, na Obchodní akademii 3 žáci a další 2 žáci na střední průmyslové školy do Brna, další na zdravotní školu do Znojma, na vinařskou do Valtic, na umělecké obory do Strážnice aj.

     Svou profesi si výběrem středního odborného učiliště zvolilo 13 žáků. Do Mikulova na obory strojní mechanik, cukrář a kuchař- číšník půjde hned 7 žáků, 2 žákyně se ve Valticích stanou prodavačkami květin, 3 žáci najdou uplatnění v učebních oborech SOPŠ Břeclav

a 1 žák v oboru automechanik v Kyjově.

      Za celý učitelský sbor jim přeji hodně studijních úspěchů!

  

 

STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNÁZIA

SOŠ

SOU

 

Počet žáků

Procenta

Počet žáků

Procenta

Počet žáků

Procenta

9.A

3

15,8%

10

52,6%

6

31,6%

9.B

6

30,0%

7

35,0%

7

35,0%

Celkem

9

23,1%

17

43,6%

13

33,3%

                                      výchovná poradkyně Jana Straškrábová