RECYKLOHRANÍ

11.11.2010 18:23

 SEŠLÁPNI, UŠETŘÍŠ (matematicko - fyzikální úkol pro všechny typy škol)

(8. 11. – 31. 11. 2010)

Úvod:

Objem je fyzikální veličina, která mimo jiné popisuje prostor, který daný předmět zabírá. Odpady, jež

třídíme, odkládáme do košů, pytlů, nebo kontejnerů, které mají také svůj objem. Například, klasický

kontejner na třídění odpadů, se čtyřmi kolečky a odklápěcím víkem má objem 1100 litrů, nebo také

1100 dm3nebo také 1,1m3 . Pokud budeme do kontejneru odpad dávat nesešlápnutý, rychle

se zaplní a zároveň bude vážit jen velmi málo a lidé budou mít tendenci odkládat odpad vedle

kontejneru. Naopak, budeme-li odpad sešlapávat, do kontejneru se ho vejde výrazně více a bude

i více vážit a naplní se o dost později.

→ Vaším úkolem je zjistit, jak je sešlapávání důležité a dokážete-li spočítat, o kolik více

sešlápnutého odpadu se vejde do nádoby známého objemu, než odpadu nesešlápnutého.

Zadání:

Zjistěte, kolikrát více sešlápnutého odpadu se vejde do nádoby o daném objemu než odpadu

nesešlápnutého.

Postup:

 Nasbírejte a přineste do školy nesešlápnuté PET láhve o stejném objemu (nejběžnější

objem je 1,5 litru, ale mohou to být láhve o objemu 1 litr, nebo dva litry. Důležité je, aby

všechny láhve měly stejný objem.

 Pořiďte si nádobu o známém objemu, může to být koš na odpadky, pytel, sud,

popelnice a zjistěte její objem. Objem můžete vypočítat, nebo zjistit podle údajů uvedených

na nádobě (např. koš o objemu 30 litrů). Nedoporučujeme použít nádobu o objemu větším

než 100 litrů, pak byste již potřebovali velké množství PET láhví.

 Nejprve naplňte nádobu nesešlápnutými PET láhvemi, tak, aby byl objem nádoby

zaplněn, ale PET láhve z něj nevyčnívaly. Koš vyfotografujte, PET láhve vysypte na zem,

spočítejte a opět vyfotografujte.

 Potom PET láhve, budete muset použít i další, které se před tím do nádoby nevešly,

důkladně sešlápněte a opět je naskládejte do nádoby tak, aby z ní nevyčnívaly.

V tomto případě můžete použít větší sílu tak, abyste nádobu zaplnili co nejvíce. Naplněnou

nádobu vyfotografujte, pak PET láhve vysypte na zem, spočítejte a opět vyfotografujte.

Proveďte požadované výpočty a všechny PET láhve vysypte do kontejneru na plasty, nebo

jinak zajistěte jejich recyklaci – to rovněž vyfotografujte!

Výpočty

Mateřské školy

1. Vypočtěte, o kolik kusů více sešlápnutých láhví se vejde do nádoby než láhví nesešlápnutých.

První stupeň základních škol

1. Vypočtěte, o kolik kusů více sešlápnutých láhví se vejde do nádoby než láhví nesešlápnutých.

2. Vypočtěte, kolikrát více sešlápnutých PET láhví se vešlo do nádoby, než láhví nesešlápnutých.

Druhý stupeň ZŠ a SŠ

1. Vypočtěte, o kolik kusů více sešlápnutých láhví se vejde do nádoby než láhví nesešlápnutých.

2. Vypočtěte, kolikrát více sešlápnutých PET láhví se vešlo do nádoby, než láhví nesešlápnutých.

3. Vypočtěte, na základě Vašich měření, kolik nesešlápnutých PET a kolik sešlápnutých PET láhví

by se vešlo do kontejneru objemu 1100 litrů.

Bonusový úkol

1. Vypočtěte měrnou hmotnost (hustotu) nesešlápnutých a sešlápnutých PET láhví. Výsledek

uveďte v kg/m3.

→ Úkol bude zpracovaný formou záznamového archu a bude obsahovat pět fotografií, dle postupu

uvedeného výše.

Hodnocení:

Každá škola, která se zúčastní úkolu a předá výše uvedeným způsobem vypracovanou zprávu, obdrží

za zpracovaný výpočet 100 bodů;

Bonusový úkol má hodnotu 200 bodů;

Maximální možný počet udělených bodů pro jednu školu je 500 bodů.

V případě Mateřských škol je hodnota splněného úkolu 250 bodů.

Každá škola může předat pouze jeden záznamový arch.

Termín hodnocení prací:

1. 12. 2010 – 15. 12. 2010

Předání úkolu:

Škola zasílá do soutěže práci zpracovanou ve formátu *.doc, *xls nebo *.ppt o celkové velikosti max.

1 MB. Práci odešlete prostřednictvím našich webových stránek www.recyklohrani.cz (po přihlášení

do systému pomocí IČ a hesla zadaného při registraci v sekci „aktuální úkoly“), nebo e-mailem na

adresu info@recyklohrani.cz, v tomto případě nezapomeňte uvést IČ školy, abychom mohli Váš úkol

identifikovat.

Vzor záznamového archu

(formu si zvolí sama škola, avšak arch musí obsahovat níže uvedené údaje)

Škola:

IČO:

Zodpovědná osoba (učitel):

Úkol zpracovali žáci (příjmení, třída):

Dne:

Objem nádoby (v litrech):

Objem použitých PET láhví (1 l, 1,5 l, 2 l…) :

Počet nesešlápnutých láhví v nádobě (ks) :

Počet sešlápnutých láhví v nádobě (ks):

Výpočet 1.

O kolik kusů více se vešlo sešlápnutých láhví do nádoby? ……………..

Výpočet 2.

Kolikrát více sešlápnutých láhví se vešlo do nádoby? ………….

Výpočet 3.

Do kontejneru o objemu 1100 litrů by se vešlo ………….ks nesešlápnutých láhví a …………ks

sešlápnutých láhví

Bonusový úkol

Hustota nesešlápnutých PET láhví je …….. kg/m3 , hustota sešlápnutých láhví činí ……… kg/m3

Připojené fotografie