Školení trenérů

10.12.2009 08:07

    V listopadu a prosinci probíhá v učebnách naší školy školení trenérů softbalu z celé republiky. Součástí školení je i zdravověda. Vedoucí školení, šéftrenér reprezentace, nás požádal o sehnání lektora na toto školení. Tohoto úkolu se ujala paní učitelka Mandíková, dlouholetá vedoucí zdravotního kroužku, na pomoc si vzala Hanku Pchálkovou a Ivetu Nahodilovou. Přibližně 60 trenérů se zájmem sledovalo připravenou prezentaci. Ještě větší zájem vzbudily praktické ukázky resuscitace a stabilizované polohy, které jim děvčata ukázaly. Někteří z přítomnývh si tyto činnosti pod dohledem děvčat také vyzkoušeli. 
    Musím děvčata moc pochválit. Zvládly vše skvěle. Stoupnout si před 60 dospělých, poučovat je a předvádět praktické ukázky není vůbec jednoduché. Holky ani nevypadaly, že jsou nervózní (asi byly). Moc jim děkuji.

                                                            Straškrába