Vlastivědná exkurze žáků 7.A a 7.B do Mikulčic

17.12.2009 10:15

V říjnu 2009 navštívili sedmáci s p.uč Mandíkovou a p.uč. Dostálovou národní kulturní památku - raně středověké hradiště z 8. a 9. století - Valy u Mikulčic.

Žákům byla představena nová stálá expozice s originálními negativy základů prvních mikulčických kostelů, devět hrobů s ostatky a kopie velkomoravských mikulčických šperků.

Na pěším návštěvnickém okruhu v terénu zhlédli žáci základy deseti kamenných kostelů a jediné dosud známé světské stavby z tohoto slavného období naší historie.

Po celou dobu prohlídky se žákům věnoval mladý archeolog a paní průvodkyně a vtipnou a zábavnou formou vtáhli děti do doby před tisíci lety.Všichni si vyzkoušeli rytí rydlem do destičky,zahráli si hru středověkých dětí – se zájmem si zahrály i paní učitelky – osahali si gombíky,spony,nákončí a ochutnali kuličky z prosa.

Exkurze tak byla milým zpestřením výuky dějepisu.

 

Miloslava Mandíková, učitelka dějepisu