Pedagogický sbor

 

Vedení školy:

Mgr. Dostál Ladislav
ředitel školy

Mgr. Straškrába Stanislav
zástupce ředitele


Kancelář školy, sekretariát:

Šťastná Vladimíra
 
sekretářka
 
 
Oblast výchovného poradenství:

Mgr. Straškrábová Jana
výchovný poradce


Mgr. Mandíková Miloslava
metodik prevence sociál. patologických jevů
 

 


Učitelé (školní rok 2008/09)

Břeclavská 365, tel: 519340147
Suchánková Růžena - 1. třída
 Mgr. Straškrábová Jiřina- 2. třída
 Škamradová Jitka- 3. třída
 Čejková Božena- 4. třída

 

Břeclavská 510, tel: 519340124
Mgr. Baťková Hana - 5.A
Mgr. Dostálová Marie - 6.A
Mgr. Buršíková Eva  - 6.B
Mgr. Hromada Jaroslav - 7.A
Mgr. Mandíková Miloslava - 7.B 
Mgr. Košťálová Dagmar - 8.A
Mgr. Vysloužilová Jitka - 8.B
Mgr. Radkovičová Svatava - 9.A
Mgr. Pánková Jana  - 9.B
netřídní učitel:
Mgr. Straškrábová Jana
Mgr. Chrástková Marie
Ing. Vildová Zuzana
Mgr. Menšíková Jana
Mgr. Stanislav Polanský
Mgr. Ondrášiková Jaroslava