Projekt ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Edvarda Beneše a Obchodní akademií Břeclav, realizace 1.9.2012-3O.6.2014

    Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav nás na konci června 2012 oslovila, zda bychom neměli zájem se zapojit do projektu  Učíme se pro praxi, který je zaměřen na zkvalitnění výuky odborných předmětů formou žákovských projektů. Projekt má propojit střední školy s praxí a střední školy se základními školami.
     Cílem je přiblížení výuky potřebám praxe a vytvoření přirozeného prostředí pro učení.
Očekává se větší motivace a zájem žáků a studentů o studium technických oborů.
Od 1. září 2012 jsme tedy partnerskou školou a pomáháme tyto mety naplňovat.
      Studenti se svými učiteli pro naše žáky připravují náplň technicky zaměřených kroužků. Je naplánováno 10 těchto zajímavých hrátek s technikou pro zájemce ze základních škol. Témata jsou velmi zajímavá a z našich řad se dosavadních 6 schůzek s technikou účastnilo 25 žáků. Hoši si mohli v laboratořích SŠ vyzkoušet tvorbu vlastních webových stránek, naučili se něco víc o tabletech a mobilních telefonech, závodili s vlastnoručně vyrobenými solárními vozítky a poznali při tom základy elektrotechniky.
     Projekt bude probíhat do června roku 2014 a my se těšíme na nové poznatky, které naši žáci touto spoluprací ještě získají.