Mladý zdravotník  II - starší žáci

Kroužek Mladý zdravotník má na naší škole dlouholetou tradici. Děti se zde zábavnou formou učí základům první pomoci, např. ošetřit drobná poranění, zastavit krvácení, znehybnit zlomeninu, dát umělé dýchání, nepřímou masáž srdce, ošetřit popáleninu, zvládnout obvazovou techniku, správně zavolat záchranku apod. Po roční přípravě pak děti soutěží se svými vrstevníky v okresním kole soutěže Mladý zdravotník, kterou pořádá ČČK. A každoročně se naše hlídky umísťují na předních místech. Můžete se přesvědčit v naší galerii činnosti kroužků, kde najdete i fotodokumentaci. Tento kroužek je určen pro žáky 6. - 9. třídy.

 
 

 

Mladý zdravotník I  – mladší žáci

Zdravotní kroužek patří mezi služebně nejstarší kroužky na naší škole. Děti se zábavnou formou učí zásady první pomoci, popisují části lidského těla, lidské smysly a jejich funkce. Naučí se ošetřovat zraněné při tepelném poškození organismu jako je přehřátí, popáleniny a podchlazení. Naučí se poznávat léčivé rostliny a také se dozvědí o možnostech využití jejich léčivých účinků. Zastavují a ošetřují žilní, tepenné a vlásečnicové krvácení.

 Žáky velmi baví, když si prakticky předvádíme obvazovou techniku, dopravu zraněných, znehybnění zlomenin, zotavovací polohu a transport poraněných. Samozřejmostí je také nácvik umělého dýchání a nepřímá masáž srdce.

Celý rok se budou mladí zdravotníci pilně učit a zdokonalovat ve zdravotnických dovednostech, aby před prázdninami své nabyté schopnosti předvedli ostatním spolužákům, naučili je také poskytovat první pomoc a předali jim informace týkající se oživování a záchrany života v nečekaných situacích.

Nejlepší zdravotníci nás reprezentují v okresním kole zdravotnické soutěže v Hodoníně s možností postupu do celostátního finále. Kroužek mohou navštěvovat žáci 3. – 5. ročníku.